20.7.2024 0:14
Breaking News

Promovisana monografija “Graditeljsko nasljeđe Ulcinja” Igbale Šabović-Kerović čiju je publikaciju finansirala TIKA

Monografija „Graditeljsko nasljeđe Ulcinja – između teorije i prakse“dr Igbale Šabović-Kerović dolazi u pravo vrijeme. U vrijeme kada jasno treba odlučiti hoćemo li dozvoliti da jedna značajna kulturna tekovina bude izgubljena ili ćemo planski predviđenim intervencijama revitalizovati naslijeđene vrijednosti – istakao je dr Svetislav Popović na predstavljanju ovog djela, preksinoć u hotelu „Ramada“.

Dr Igbala Šabović-Kerović smatra da je zaštita kulturnog nasljeđa jednako bitna kao i njegovo stvaranje. Ono što generacije stvaraju druge, smatra autorka, moraju očuvati, valorizovati i prenijeti budućim generacijama. Kao što se vjekovi jedan na drugi naslanjaju, tako se i čuvanje na stvaranje oslanja, i to predstavlja srž naše duhovnosti. Bolje rečeno, čovjek se na čovjeka oslanja, kamen kamenom podupire, kulturno nasljeđe stvaranjem i čuvanjem traje, i to je ono što nas određuje. Nebriga i briga za kulturno nasljeđe vode nas u dva pravca – jedan ka nestajanju, drugi ka trajanju. I to je suština. Ova knjiga predstavlja pečat duhovnosti jednog dijela Crne Gore i dio je moje doktorske disertacije koja se bavi pitanjem graditeljskog nasljeđa crnogorskih gradova u kontekstu savremene konzervatorske prakse – kazala je Šabović-Kerović.

Prof. dr Aleksandar Čilikov smatra da je riječ o pionirskom poduhvatu. Mi imamo toliko malo monografija o arhitekturi koja se vjekovima razvijala i stvarala u Crnoj Gori, tako da sama ta činjenica predstavlja veliki kvalitet što se tiče autorstva. Kroz lično iskustvo i iskustvo mojih kolega, dobro znam šta u Crnoj Gori znači raditi ovakvu monografiju. Mi koji se bavimo monografskim radom moramo, na neki način, kao Don Kihot da iznesemo taj posao. Prema tome, ovo je, vjerujte mi, bio donkihotovski poduhvat za jednoga čovjeka koji treba da obradi ovoliki materijal, ovoliko građe, da sortira sve moguće arhitektonske crteže sa osnovama i presijecima i da napiše adekvatan tekst – ocijenio je Čilikov. On je kazao da mu se u tekstu monografije dopada prava arhitektonska preciznost – svaka rečenica, svaka riječ je apsolutno podatak – jasno, racionalno i precizno.

Dr Svetislav Popović kazao je da je istraživački rezime, prezentovan kroz sadržaj monografske studije, koncipiran kroz četiri cjeline. Monografska studija ima dvostruki karakter, i to da istraži vremenske i prostorne aspekte sagledane kroz urbanističko-arhitektonske elemente nastajanja i transformacije grada. Njena primjena kroz studiju slučaja urbanističkih i arhitektonskih rješenja za obnovu i razvoj graditeljskog nasljeđa sigurno će naći adekvatno mjesto u naučnim i stručnim krugovima – smatra Popović. Prof. dr Sonja Tomović-Šundić kazala je da Igbala Šabović-Kerović ne samo da je dala dijagnozu, konstataciju šta Ulcinjski grad jeste bio kroz vrijeme i šta on jeste danas, već je dala i preporuke, što je veoma važno sa stanovišta nauke i zaštite kulturnih spomenika u Crnoj Gori, kako da se taj Ulcinjski grad oživi, kako da mu se ponovo udahne život i ona duhovna energija koju su u njega ulile velike civilizacije. Većina kulturnih spomenika koji su opisani, koji zapravo predstavljaju najveće estetske i umjetničke vrijednosti ulcinjskog graditeljstva, jesu sakralne prirode. Dakle, one prekrasne crkve i džamije koje, pored estetskog, imaju i onu duboko religioznu funkciju. Arhitektura među svim stvaralačkim djelatnostima čovjekovim objedinjuje ono graditeljsko i umjetničko. Te različite slojeve možemo pratiti kada pogledamo složenost te arhitektonike Ulcinjskog grada, a pravo svjedočanstvo za to nam je Igbalina knjiga – istakla je Tomović-Šundić. Publici su se obratili i ambasador Turske u Crnoj Gori Serhat Galip i koordinator TIKAe u Crnoj Gori Mustafa Jaziđi. Serhat Galip podsjetio je da je riječ o jednom veoma vrijednom djelu, dok jeMustafa Jaziđi kazao kako je Ulcinj grad koji je bogat kulturnom baštinom i svi koji budu čitali ovu knjigu vidjeće da ima dosta pojedinosti koje možda do tada nijesu znali. Izdavač monografije je Fondacija za spomenike i lokalitete Crne Gore „Elart“, a Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) je finansirala cijeli projekat. Organizator promocije je Cenatar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore, moderator je bio Bogić Rakočević, a u muzičkom dijelu programa učestvovao je Omar Kerović.

www.pobjeda.net

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.