16.7.2024 5:18
Breaking News

Ambasador Turske Tanilir razgovarao sa predstavnicima NVO Mreža za poslovni razvoj

Ambasador Republike Turske u Crnoj Gori Tanilir razgovarao je sa predstavnicima NVO Mreža za poslovni razvoj sa sjedištem u Beogradu. NVO organizuje školu poslovnih vještina. Ovo je prva godina da se ovaj projekat raalizuje u Crnoj Gori. Škola se sastoji od radionica i predavanja, a u okviru aktivnosti koje su planirane su i posjete ambasadama. Prva posjeta je bila Ambasadi Republike Turske. Cilj je da se polaznici upoznaju sa istorijatom ambasade, njenom ulogom, funkcijama, sa ličnošću ambasadora, kao i različitim aspektima veza država u svijetu i njihovom značaju.

Janković Svetlana

Škola poslovnih vještina


Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.