14.7.2024 22:01
Breaking News

ANKARA: Crna Gora i Turska potpisale Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji

Iz Ministarstva nauke je saopšteno da su Sporazum u Ankari potpisali ministri Sanja Vlahović i Nihat Ergun

Predstavnici ministarstava nauke Crne Gore i Turske potpisali su danas Sporazum o naučnoj i tehnološkoj saradnji koji će, kako je saopšteno, omogućiti usavršavanje crnogorskim istraživačima.

Iz crnogorskog Ministarstva je saopšteno da su Sporazum u Ankari potpisali ministri Sanja Vlahović i Nihat Ergun.

„Crnogorskim istraživačima biće omogućen rad u istraživačkim centrima i institutima u Turskoj, korišćenje savremenih laboratorija i tehnologija, razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke istraživačke projekte, kao i mogućnost usavršavanja postdiplomaca i doktoranata angažovanih na projektima“

Predstavnici Crne Gore i Turske potpisali su i Protokol o saradnji crnogorskog Ministarstva i Naučno-tehnološko-istraživačkog savjeta Turske koji će, kako je pojašnjeno, omogućiti tim institucijama da se u ime svojih država brinu o adekvatnoj implementaciji Sporazuma.

Ergun je ocijenio da su odnosi između Crne Gore i Turske dobri i da se kontinuirano unaprjeđuju, i da će potpisivanje Sporazuma tome dodatno doprinijeti.

Vlahović je navela da Sporazum sa Turskom predstavlja još jedan značajan korak na putu jačanja međunarodne saradnje, koja je za oblast nauke posebno važna.

Ona je kazala da se Sporazumom stvorio kvalitetan okvir za unaprjeđivanje saradnje i proširenje naučnoistraživačkog okvira za naučnike i istraživače u Crnoj Gori.

„Crnogorskim istraživačima biće omogućen rad u istraživačkim centrima i institutima u Turskoj, korišćenje savremenih laboratorija i tehnologija, razmjena znanja i iskustava kroz zajedničke istraživačke projekte, kao i mogućnost usavršavanja postdiplomaca i doktoranata angažovanih na projektima“, pojasnila je Vlahović.

Iz Ministarstva je saopšteno da je posebno značajan mehanizam usavršavanja mladih istraživača u inostranstvu, koji se ostvaruje u vidu mogućnosti da jedan dio istraživanja, pri izradi magistarskih teza i doktorskih disertacija, crnogorski mladi istraživači realizuju u Turskoj.

Vijesti.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.