16.7.2024 4:15
Breaking News

Cilj CG i Turske unapređenje trgovinske saradnje

Crna Gora i Turska razgovaraju o izmjenama i dopunama Sporazuma o slobodnoj trgovini u cilju dodatne liberalizacije pristupa tržištu poljoprivrednih proizvoda i usluga.

To je saopšteno iz Ministarstva ekonomije nakon druge sjednice Mješovite komisije za implementaciju Sporazuma o slobodnoj trgovini  između Crne Gore i Republike Turske koja je protekle nedjelje održana u Ankari.

Crnogorsku delegaciju predvodio je generalni direktor Direktorata za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom Goran Šćepanović, a tursku generalni direktor za poslove EU u Ministarstvu ekonomije Murat Yapici.

Sjednica je bila prilika za razmjenu informacija o implementaciji Sporazuma od njegovog stupanja na snagu marta 2010. godine.

Razgovarano je o liberalizaciji trgovine poljoprivrednim proizvodima, trgovini uslugama, tržištu javnih nabavki, kao i izmjenama Protokola II Sporazuma koji se odnosi na definiciju pojma „proizvodi sa porijeklom“ i metode administrativne saradnje.

Dodaje se da s obzirom na činjenicu da je trgovina industrijskim proizvodima u potpunosti liberalizovana, na sastanku je konstatovano da obje strane imaju potencijala i kapaciteta da lista koncesija poljoprivrednih proizvoda bude proširena, imajući u vidu da je aktuelnim Sporazumom prilično limitirana.

Kada je u pitanju trgovina usluga, obje strane su razmijenile svoja iskustva u dosadašnjim  pregovorima i navele da preferiraju pozitivnu listu usluga kao predmet daljih pregovora.

Ostavljena je mogućnost da se u ovom dijelu razgovara i o elektronskoj trgovini koja bi obuhvatala i robe i usluge, imajući u vidu njen trend rasta u svijetu.

Na kraju sastanka potpisana je Odluka o izmjeni Protokola II Sporazuma kojom su se obje države obavezale na primjenu Priloga I i gdje je to adekvatno, relevantnih odredbi Priloga II  Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe.

Dogovoreno je da sljedeća runda pregovora bude održana u Podgorici u februaru 2018. godine.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.