25.7.2024 2:27
Breaking News

Cjelokupna imovina Vunka-Bijelo Polje za tri miliona Eura

Raspisana je prodaja za cjelokupnu imovinu Vunka Bijelo Polje i cijena iznosi tri miliona Eura. Prodaje se zemljište i zgrade oko 10 ha na atraktivnom mjestu. Svojina je 1/1 A.D. VUNARSKI KOMBINAT-Vunko u stečaju Bijelo Polje. Zemljište i zgrade se nalaze u industrijskoj zoni oko 2 km od centra Bijelog Polja, u blizini glavne željezničke stanice kao i u blizini granice sa Srbijom što predstavlja dobar položaj za eventualnu proizvodnju, distributivni centar i mnoge druge sadržaje u zavisnosti od interesovanja investitora. Do sada je konkretne ponude Vunko odnosno Vlada Crne Gore imala od strane turskih kompanija koje su u ranijim tenderima iskazivale zainteresovanost, međutim ustupci koje je turska strana tražila nijesu zvanično odobreni tako da su pregovori obustavljeni. Takođe se i navodno kompanije iz Srbije interesuju za resurse Vunka, međutim konkretnih ponuda nije bilo. U sklopu zemljišta i objekata nalaze se pogoni, zemljište, upravne zgrade, stadion FK Tekstilac. Stečajni postupak predugo traje upravo zbog zaštite akcionarskog kapitala, jer bi se sa tri miliona Eura isplatili svi dugovi koje ima Preduzeće, međutim sa smanjenjem eventalne cijene ukoliko ne bude zainteresovanih akcionari bi ostali kratkih rukava.

Radnici i trenutna uprava se nadaju da će ovaj put sa cijenom od minimalnih tri miliona Eura biti ponuda i da će se stečaj privesti kraju a Bijelo Polje dobiti investitora koji će adekvatno iskoristiti ovaj prostor i doprinijeti razvoju opštine i sjevera.

 

Stečajni upravnik A.D.“VUNKO“ u stečaju B.Polje na osnovu čl.80 Zakona o     insolventnosti privrednih društava „Sl.list RCG“ br.06/02,01/06 i 02/07 oglašava

                             17. JAVNO NADMETANJE

                              za prodaju imovine A.D.“VUNKO“ u stečaju Bijelo Polje

 

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika zemljišta i objekata:

A – Zemljište:

Površine 92.510, L.N.397KO B.Polje  katastarske parcele br.8/1:

-zemljiste uz privrednu zgradu 59.676 m2,

-pod objektima 32.834 m2.

      Poslovne zgrade u privredi : br .1-P-360 m2, br.2-P- 44m2, br.3-P-266m2,

br.4-P-410m2, br.5-P-643m2, br.6-P-2.094m2, br.7-P-96m2, br.8-P-18m2,

br.9-P-1.331m2, br.10-P-419m2,br.11-P-96m2,br.12-P-818m2,br.13-P-624m2,

br.18- P-1.084m2, br.19-P-62m2,br.20-P-738m2,br.21-P-768m2,br.22-613m2,

br.23-P-77m2,br.24–P-50m2,br.25-P-787m2,br.26-P-533m2,br.27-P-2.034m2,

br.28-P-13.337m2,br.29-P-2.230m2, br.30-P-1.309m2, br.31-P-1.751m2,

br.32-P-242m2.

Sve se zgrade nalaze na parceli br.8/1.

Svojina 1/1 A.D.“VUNARSKI KOMBINAT“Vunko“u stečaju B.Polje,upisane u Listu nepokretnosti br.397 KO B.Polje.

      B – Zemljište:

– Površine 9.256 m2, List nepokretnosti br.397, katastarska parcela br.5 K.O. B.Polje sa pravom korišćenja,

– zemljiste uz privrednu zgradu 8.248 m2,

– pod objektima 1.008 m2.

Poslovne zgrade u privredi: br.1-P- 4m2, br. 2-P-1.004 m2.

Sve se zgrade nalaze na parceli br.5 .

Svojina 1/1 A.D.Vunko u stecaju upisane u Listu nepokretnosti br.397 K.O.B.Polje.

C – Zemljište:

Površine 4.302 m2 L.N.397 K.O.Bijelo Polje katastarske parcele br.6 sa pravom korišćenja.

Početna licitaciona cijena zemljišta i objekata pod tačkama A,B i C je   3.000.000,00 eura.

Na licitaciji mogu učestvovati sva pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate depozit od 5% na žiro-račun br. 510-30053-91.Status kupca steći će ponuđač koji ponudi najbolju cijenu. Kupac je dužan da u roku od 8 dana zaključi Kupoprodajni ugovor ,a licitirani iznos uplati u roku od 15 dana, u protivnom gubi pravo na povraćaj depozita.Troškove zaključenja Ugovora i prenosa prava svojine plaća kupac. Učesnicima licitacije koji nijesu stekli status kupca depozit se vraća u roku od 3 dana nakon održane licitacije.Javno nadmetanje će se održati dana 31.07.2014.g. godine u 12 časova u prostorijama A.D.“VUNKO“ Bijelo Polje,Industrijska br.10.Imovina se prodaje u viđenom stanju i može se razgledati svakog radnog dana prije održavanja licitacije u vremenu od 9 do 14 časova uz prethodnu najavu. Sva potrebna obavještenja mogu se dobiti na telefon 050/478-049, 067/301-881 i 068/220-270.

Stečajni upravnik

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.