18.7.2024 4:10
Breaking News

Crna Gora i Turska poboljšaće saradnju u zapošljavanju

Zavod za zapošljavanje Crne Gore i Javna služba Turske za zapošljavanje (ISKUR), prateći politike dvije vlade i veoma dobre uzajamne odnose u gotovo svim oblastima, i u narednom periodu će unapređivati saradnju po pitanju zapošljavanja. To podrazumijeva poboljšanje aktivnih mjera, praćenje zahtjeva privrede, potreba investitora i potreba za radnom snagom kao i uspješno razmjenjivanje iskustva dobre prakse i podataka u cilju poboljšanja usluga zapošljavanja, ocijenio je direktor Zavoda Suljo Mustafić tokom radne posjete partnerskoj instituciji ISKUR-u i Turskoj Agenciji za međunarodni razvoj i koordinaciju (TIKA), minula dva dana u Ankari.

“Zavod za zapošljavanje Crne Gore, kao institucija koja sprovodi zacrtane politike Vlade i Ministarstva rada i socijalnog staranja u oblasti aktivnih politika zapošljavanja, njeguje međunarodnu saradnju sa državama u regionu. Posjeta kolegama u Ankari predstavlja dobar model kako unapređivati aktivne mjere i kako raditi na njihovom kvalitetu, poboljšanju i efikasnosti. Istovremeno, usvajajući dragocjena iskustva boljih, izlazimo u susret zahtjevima naše privrede u koju sve više dolaze investitcije iz Turske. U tom smislu je, za učesnike na tržištu rada, veoma značajno jačanje saradnje javnih službi za zapošljavanje Crne Gore i Turske”,  poručio je Mustafić.

Tom prilikom su razmijenjene informacije o stanju na tržištu rada u obje države.

“Kao ISKUR poslujemo od 1946. brojne su usluge zaposlenja koje pružamo nezaposlenim licima. Trudimo se da ih konstatno unapređujemo. Programi stručnog osposobljavanja, obuke na radnom mjesti kao i programi obuka za preduzetnišvo su oblasti u kojima možemo pojačati saradnju i razmjenjivati iskustva”, istakao je pomoćnik direktora Javne službe Turske za zapošljavanje (ISKUR)Bekir Akturk, koji je bio domaćin posjete.

Crnogorska delegacija je, tokom boravka u Ankari, posjetila i Tursku Agenciju za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA), koja je direktno vezana za Vladu Turske.

“U saradnji sa resornim ministarstvima, državnim institucijama i lokalnim samoupravama u Crnoj Gori, na dnevnom nivou, se trudimo da ojačamo međusobnu saradnju i realizujemo što više projekata. Realizujemo projekte u više od 100 zemalja svijeta. Od dana osnivanja realizvali smo preko 200 projekata u Crnoj Gori, i nastavićemo i dalje. Crna Gora je za nas posebno značajna i zauzima posebno mjesto u našoj instituciji. Dijelimo sa vama zajedničke korijene. Mi smo institucija koja gradi mostove prijateljstva između zemalja”, kazao je zamjenik predsjednika TIKA-e Birol Četin.

Podsjetimo, dosadašnja saradnja Zavoda za zapošljavanje i ISKUR-a se odvijala kroz učešće u međunarodnim projektima koje su realizovali Evropska fondacija za obuku, Međunarodna organizacija rada i drugi, kao i kroz učešće u međunarodnim i regionalnim institucijama: Svjetskoj organizaciji javnih službi za zapošljavanje te Centru javnih službi za zapošljavanje zemalja Jugoistočne Evrope.

Na radnim sastancima u Ankari, pored direktora Mustafića učestvovali su direktorica Direktorata za tržište rada i zapošljavanje pri Ministarstvu rada i socijalnog staranja Edina Dešić, pomoćnik direktora Zavoda Sektor za plan, analizu i statistiku Goran Bubanja kao i samostalna savjetnica za informisanjeDanka Rabrenović.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.