24.9.2023 10:26
Breaking News

Crna Gora i Turska finansiraju naučno-istraživačke projekte

Crna Gora i Turska raspisale su konkurs za sufinansiranje zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

”Predmet konkursa je sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata i međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Turske, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte. Prednost pri izboru projekata imaće projekti iz sljedećih oblasti: prirodne nauke, nauke o zemlji i zaštiti životne sredine, biologija mora, hrana i poljoprivreda, biotehnologija, ekologija, saobraćaj, društvene i humanističke nauke, medicina, energija i informaciono-komunikacione tehnologije”, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mješovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju Crne Gore i Turske.

“Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je dvije godine. Predviđeni rok za početak je 1. januar 2015. godine, a završetak projekata je 31. decembar 2016. godine”, ističu u Ministarstvu.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu nauke do 28. marta 2014. godine.

Check Also

Novosti iz Acibadema

forMRIdian donosi jasne prednosti svim pacijentima oboljelim od raka prostate Acıbadem, predstavlja vodeću zdravstvenu grupaciju …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.