20.7.2024 15:50
Breaking News

Crna Gora i Turska finansiraju naučno-istraživačke projekte

Crna Gora i Turska raspisale su konkurs za sufinansiranje zajedničkih naučno-istraživačkih projekata.

”Predmet konkursa je sufinansiranje zajedničkih naučnoistraživačkih projekata i međusobnih posjeta (troškovi putovanja i boravka) istraživača iz Crne Gore i istraživača iz Turske, koji će izvoditi zajedničke istraživačke projekte. Prednost pri izboru projekata imaće projekti iz sljedećih oblasti: prirodne nauke, nauke o zemlji i zaštiti životne sredine, biologija mora, hrana i poljoprivreda, biotehnologija, ekologija, saobraćaj, društvene i humanističke nauke, medicina, energija i informaciono-komunikacione tehnologije”, saopšteno je iz Ministarstva nauke.

Konačnu odluku o projektima koji su odobreni za sufinansiranje donosi Mješovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju Crne Gore i Turske.

“Vrijeme izvođenja zajedničkih istraživačkih projekata je dvije godine. Predviđeni rok za početak je 1. januar 2015. godine, a završetak projekata je 31. decembar 2016. godine”, ističu u Ministarstvu.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostavljaju se Ministarstvu nauke do 28. marta 2014. godine.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.