20.7.2024 15:31
Breaking News

Delegacija CG posjetila Tursku: U Izmiru uspostavljena poslovna saradnja

IZMIR – Delegacija Crne Gore se u Izmiru juče sastala sa najvećim zvaničnicima ovog grada sa kojim je inicirana saradnja iz više oblasti. Ova posjeta je organizovana posredstvom Ambasade Turske u Podgorici, a na inicijativu Udruženja zaposlenih žena Crne Gore ,,Žena danas“, koju je predvodila predsjednica Rosa Popović. Direktorica Uprave za kadrove Vlade Crne Gore Svetlana Vuković je takođe bila član ove delegacije i u svojoj oblasti uspostavila kontakte sa sličnim institucijama u turskom gradu Izmiru.

Delegaciju je primio Osman Kanbaba, regionalni predsjednik u opštini Izmir, koji je predložio uspostavljanje mosta saradnje, razmjenu iskustava, kao i izradu zajedničkih projekata koji su od interesa za oba naroda. Zajedničke projekte je predložila i predsjednica žena regionalnog dijela Izmira Tulaj Kanbaba.

Posjeta je bila veoma uspješna. Uspostavljeni su kontakti sa dvije ženske nevladine organizacije koje djeluju u Izmiru i bave se problemima žena sa svih aspekata. Posjetili smo nekoliko institucija među kojima su Dom starih, univerziteti, zdravstvene ustanove i drugo, a posebno hoću da istaknem uspostavljanje konatakata sa klubom uspješnih žena u biznisu ovoga grada – rekla je Rosa Popović naglašavajući da određene aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog kluba mogu da se primijene i na našim prostorima, što je i inicirano na ovom sastanku.

Memorandum o saradnji je dogovoren između direktorice Uprave za kadrove i regionalnog predsjednika iz Izmira na njenu inicijativu. Očekuje se razmjena iskustva između administracije Turske i Crne Gore.

Tokom posjete Izmiru delegaciji je upriličen sastanak sa iseljenicima Crne Gore u Turskoj, čiji je predsjednik Abdulah Pepić. Na inicijativu naše delegacije predloženi su zajednički projekti vezano za ekonomsko osnaživanje žena na sjeveru Crne Gore. Udruženje iseljenika je prihvatilo saradnju i obećalo finansijsku pomoć kroz niz zajedničkih projekata.

www.pobjeda.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.