25.7.2024 3:22
Breaking News

FAO konferencija u Turskoj: Razvoj ruralnih područja i bezbjednost hrane prioriteti

Podsticanje razvoja ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima ostaće prioritet svake od vlada država članica Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) ocijenjeno je na 30. regionalnoj konferenciji FAO za Evropu koja je održana u Antaliji, Turska.

Ovogodišnja konferencija okupila je više od 140 učesnika iz 53 zemlje članice ove organizacije, uključujući i predstavnike EU. Prisutni su i brojni predstavnici civilnog i privatnog sektora u svojstvu posmatrača. Crnogorsku delegaciju predstavljao je generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Darko Konjević.

Razgovarano je o ostvarivanju ciljeva održivog razvoja iz Agende 2030 za održivi razvoj Ujedinjenih nacija koja je usvojena prošle godine. Akcenat je stavljen na bezbjednosti i održivoj proizvodnji hrane, kao i pitanju neuhranjenosti stanovništva. Učesnici konferencije su se saglasili da je ostvarenje ciljeva moguće kroz zajednički rad međunarodne zajednice, civilnog društva, privatnog sektora i akademskih ustanova.

Ističući da su svi ciljevi bitni, generalni direktor FAO Hoze Gracijano Da Silva rekao je da su bezbjednost hrane i poljoprivreda  u središtu Agende 2030, sa ciljem da se smanji siromaštvo, glad i drugi obllici neuhranjenosti.

“Oko 800 miliona ljudi na svijetu gladuje. Nedostatak hrane i siromaštvo, koji predstavljaju neke od najvećih izazova sa kojima se suočava globalno društvo, moraju se iskorijeniti, kako bi svijet postao mirnije i sigurnije mesto, istaknuto je na konferenciji”, rekao je Da Silva.

Na skupu je, između ostalog, zaključeno da je neophodno povećati poljoprivrednu proizvodnju i to  na održiv način, vodeći računa o zaštiti životne sredine i klimatskim promjenama. Istovremeno, potrebno je uvoditi mjere koje će sve veći broj mladih ljudi i žena uključiti u poljoprivrednu proizvodnju. Ukazujući na činjenicu da ogroman broj siromašnih ljudi živi na selu, poručeno je da podsticanje razvoja dinamičnih ruralnih ekonomija mora ostati u centru razvojnih napora svake od Vlada država članica. Učesnici konferencije razmatrali su i plan aktivnosti FAO za naredni period i ukazali na dalju potrebu rada u ruralnim sredinama kao i sredinama koje su pod  velikim uticajem klimatskih promjena.

Učesnici konferencije posjetili su i sajam poljoprivrede i turizma Antalija EXPO 2016. Osnovni moto sajma je “Zeleni život za buduće generacije”. Sajam će ponuditi jedinstvenu priliku posjetiocima da se upoznaju sa prirodnim resursima, održivim i ekološkim razvojem poljoprivrede, kako bi se podigao nivo znanja i svijesti o životnoj sredini i pomoglo u pronalaženju alternativnih izvora energije i rješenja za problem životne sredine. Planirano je organizovanje i održavanje različitih nacionalnih i međunarodnih konferencija, seminara i panel diskusija oko pomenutih tema, kao i rješavanje pitanja kao što su globalno zagrijavanje, organska poljoprivreda, zaštita biodiverziteta, održivosti i bezbjednosti hrane.

Podrška FAO-a značajna za Crnu Goru

Na marginama Konferencije generalni direktor za ruralni razvoj crnogorskog Ministarstva Darko Konjević imao je odvojen susret sa generalnim direktorom FAO-a Hoze Gracijano Da Silvom. Tom prilikom razgovarano je izvanrednim rezultatima koje je Crna Gora postigla u procesu pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, u dijelu ispunjavanja preduslova za otvaranje poglavlja 11 (poljoprivreda i ruralni razvoj), 12 (bezbjednost hrane) i 13 (ribarstvo). Govoreći prioritetima za dalji razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori, Konjević je istakao da se kroz podršku investicijama u nastoji povećati konkurentnost poljoprivrednih proizvođača. “Crna Gora je značajno poboljšala sistem bezbjednosti hrane. Sve veća pažnja usmjerena je na razvoj ruralnih područja. Ne samo da smo povećali broj projekata koji utiču na kvalitet života građana koji žive u ruralnim područjima, već smo pažljivo isplanirali mjere koje ćemo realizovati kroz IPARD projekat” kazao je Konjević. On je podsjetio da Crna Gora nema velike površine, te da nije u mogućnosti da sa masovnom proizvodnjom osvaja tržište, zbog čega je focus razvoja poljoprivrede stavljen na stvaranje preduslova za proizvodnju zdrave, kvalitetne, organske hrane, koja može biti konkurentna.

Da Silva pozdravio je crnogorske napore u unaprjeđenju poljoprivredne proizvodnje i istakao da mogu I dalje računati na podršku FAO-a na putu ka Evropskoj uniji. Istakao je da je FAO prisutan u Crnoj Gori kroz projekte koje realizuje zajedno sa Ministarstvom i da očekuje da se ta saradnja nastavi u budućnosti.

“Svi projekti koje realizuje FAO imaju za cilj da pomognu zemlji i poljoprivrednim proizvođačima da unaprijede svoje aktivnosti što je u skladu sa prioritetima FAO-a”, istakao je Da Silva.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.