14.7.2024 21:37
Breaking News

Graditi još čvršće veze sa Crnom Gorom u svim oblastima od obostranog značaja

Posjeta Turskoj/Foto: Uprava za saradnju sa dijsporom i iseljenicima

Građenje još čvršćih veza sa maticom Crnom Gorom u svim oblastima od obostranog je značaja, jedan je od zaključaka posjete delegacije Uprave za saradnju sa dijasporom i iseljenicima sa predstavnicima crnogorskog udruženja Bošnjaka u Turskoj.

Delegacija Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, koju predvodi direktor Seid Hadžić, boravi u zvaničnoj posjeti Turskoj.

Kako su saopštili, Hadžić se u Istanbulu danas sastao sa potpredsjednikom i počasnim članom bošnjačkog udruženja „Turska – Bosna – Sandžak“ iz Istanbula Hilmijom Erdemom (Murić) i Refikom Akovom. Sastanku je prisustvao i Generalni konzul Crne Gore u Istanbulu Branislav Karadžić.

“Tokom srdačnog susreta, kojem je bio prisutan veliki broj članova ovog udruženja, je razgovarano o dosadašnjoj saradnji, kao i o modalitetima unaprjeđenja saradnje i konkretnih aktivnosti od značaja kako za maticu tako i za iseljenike sa ovih prostora koji žive i rade u Turskoj”, dodaje se u saopštenju.

Posjeta Turskoj/Foto: Uprava za saradnju sa dijasporom i iseljenicima

Hadžić je, kako navode,  prepoznajući značaj humanitarnih akcija koje je ovo udruženje, osnovano 1989. godine kao prvo udruženje Bošnjaka u Turskoj porijeklom iz Crne Gore, u prethodnom periodu organizovalo radi pomoći ugroženim stanovnicima Sandžaka istakao važnost međusobne saradnje.

“Hadžić je naglasio važnost građenja još bliskijih odnosa udruženja u ovoj državi sa maticom, kako bi zajednički prepoznali prioritetne oblasti u kojima se može postići konkretan napredak, što su, osim humanih aktivnosti, i čuvanje i njegovanje tradicije i saradnja u naučnoj i istraživačkoj djelatnosti”, naglašeno je u saopštenju.

Posjeta Turskoj/Foto: Uprava za saradnju sa dijasporom i iseljenicima

Prema njihovim riječima, on je posebno istakao važnost zajedničkog zalaganja na intenziviranju saradnje na polju kulture, očuvanja identiteta, informisanosti, ekonomije i razvoja.

“Erdem Murić i Refik Akova izrazili su zadovoljstvo posjetom i iskazali spremnost da njihovo udruženje pruži podršku Upravi i drugim nadležnim organima i organizacijama u Crnoj Gori u nastojanjima i budućim planovima usmjerenim na dobrobit naših građana, kao i na građenje još čvršćih veza sa maticom Crnom Gorom u svim oblastima od obostranog značaja”, istaknuto je u saopštenju.

Napominju, Delegacija USDI je sa predstavnicima udruženja posjetila i Kulturni centar „Turska – Bosna – Sandžak“, što je, kako navode,  bila prilika da se “bliže upozna sa djelovanjem i aktivnostima Kulturnog centra koji je osnovan kako bi se čuvala tradicija, identitet i kultura Bošnjaka nastanjenih u Turskoj, a čiji članovi između ostalog obezbjeđuju i smještaj djeci sa ovih prostora koja se liječe u Turskoj”.

Dodaju, tokom prvog dana radne posjete Hadžić se sastao i sa predstavnicima crnogorskih studenata u Turskoj, sa kojima je razgovarao o unaprjeđenju znanja i vještina koje stiču u ovoj državi.

Posjeta Turskoj/Foto: Uprava za saradnju sa dijasporom i iseljenicima

Hadžić je izrazio uvjerenje da će studenti, kojih sada na studijama u Turskoj ima oko 140, povratkom u Crnu Goru imati priliku da na kvalitetan način primijene stečena znanja u konkretnim akademskim sferama.

“Predstavnice studenata Arta Ljuljđuraj i Dina Micović su ukazale na prednosti studiranja u ovoj državi, naglašavajući pritom značaj ne samo inovativnog pristupa visokoškolskom obrazovanju već i prilike da upoznaju ovu zemlju kao i da turskim kolegama približe crnogorsku tradiciju i kulturu”, piše u saopštenju.

Kako su naveli, one su prenijele želju crnogorskih studenata u Turskoj da nakon završetka studija stažiraju u Generalnom konzulatu Crne Gore u toj zemlji, “smatrajući korisnim da visokoškolci i na ovaj način daju doprinos zbližavanju dvije države u akademskoj sferi djelovanja”.

Sastancima su,  kao članovi delegacije USDI, prisustvovali i v.d. pomoćnika direktora Arben Jakupi i viši savjetnik i Mihailo Pavićević.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.