25.5.2024 3:46
Breaking News

Informator KO je KO u dijaspori Crne Gore

Centar za iseljenike Crne Gore je objavio publikaciju pod nazivom KO je KO u dijaspori Crne Gore.

Inicjativa za ovu publikaciju je proistekla iz široko prihvaćenog stava da su udruženi ljudski, intelektualni i ukupni potencijali dijaspore i matice razvojna poluga Crne Gore. Dobra koordinacija i upravljanje tim potencijalima bitna je pretpostavka daljeg društveno-ekonomskog prosperiteta Crne Gore, jer svaka zemlja, pogotovo danas u eri elektronskih komunikacija, može i mora računati na sve svoje ljude ma gdje se oni nalazili.

http://www.dijasporacg.me/images/stories/download/Ko_je_ko_u_dijaspori_CG.pdf

Check Also

Novosti iz Acibadema

Acıbadem: Pravo odredište za liječenje djece s neurološkim poremećajima Neurohirurgija prepuna je izazova i zahtijeva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.