14.7.2024 21:47
Breaking News

Izložba “Prepiska između republike i carstva” u Podgorici

Sinoc je u Podgorici otvorena izložba ”Prepiska između republike i carstva”, dokumenata i fermana koji predstavljaju ekonomsku i trgovinsku prepisku kao i socijalni život 17 i 18 vijeka koji se čuvaju u Muzeju grada Perasta. Ambasador Turske u Crnoj Gori, Serhat Galip, rekao je da je izložba dobar primjer za druge muzeje i arhive u kojima se čuvaju dokumenta na osmanskom pismu. Dokumenta predstavljena na izložbi “Prepiska između republike i carstva (osmanska dokumenta peraškog arhiva 17. i 18.vijek)”, dokaz su dobrih odnosa između dvije zemlje, istakao je koordinator Turske agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju (TIKA) Ahmet Altun.

Autorka izložbe, dokumentaristkinja u MGP, Mirjana Vukasović, kazala je da se izložbom, kroz dopise ljudi koji su živjeli na uskom graničnom prostoru na kom su se ukrštale dvije imperije, predočava peraška prošlost.

“Dokumenta pisana osmanskim pismom koja se čuvaju u MGP prevedena su od stručnjaka iz Turske najprije na moderan turski jezik, a potom i na naš. Obzirom da prikazana dokumenta nisu datirana, bilo je veoma važno odrediti vremenski period u kojem su nastajala i tako ih smjestiti u određeni istorijski kontekst”, navela je Vukasović.

Direktor JU Muzeji Kotor, Andro Radulović, rekao je da su primjerci pisama na izložbi otkriće i dokaz suživota dvije civilizacije, koje su, kako je pojasnio, iako u suprotnim taborima, stvarale i održavale odnos “baziran na sasvim drugačijim osnovama, nama do sada nepoznatim, a u nekim primjerima i neočekivanim”.

“Ne slučajno, izašli smo iz granica lokalnih okvira sa željom da nas i ubuduće bogatsvo naše prošlosti, kroz segmente zajedničkog kulturnog blaga, poveže sa narodima čiji su tragovi ostali urezani u našoj prošlosti, i da još jednom ukažemo na otvorenu i iskrenu saradnju, sa velikim poštovanjem i uvažavanjem svih naroda i njihovih kultura”, poručio je Radulović.

Izložbu je posjetio veliki broj zvanica, diplomatskog kora, predstavnika opština, institucija, ekonomije novinara i građana.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.