20.7.2024 15:04
Breaking News

Kanditati za EU: Turska ima konstantan rast BDP-a, CG blizu Bugarske

Turska je jedina među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju u regionu Balkana koja ima konstantan rast bruto društvenog proizvoda (BDP), pokazuje analiza agencije Anadolija (AA).

Prema podacima Svjetske banke , Turska je prošle godine imala BDP 10.946 američkih dolara (USD), što je za 341 USD više nego 2011. godine.

To je, inače, bila godina za ostale države kandidate i potencijalne kandidate za EU – Crnu Goru, Srbiju, Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo kada je evidentiran njihov vrhunac BDP-a u periodu 2009. – 2013. godina.

 Crna Gora blizu Bugarske 

BDP Turske prošle godine je bio veći za čak 2.320 USD u odnosu na period prije četiri godine (2009.).  Ova zemlja jedina je među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju i u regionu Balkana koja ima veći BDP od dvije članice EU – Rumunije i Bugarske.

Tako je prošlogodišnji BDP Turske za 1.447 USD veći u odnosu na Rumuniju koja je po podacima Svjetske banke imala bruto društveni proizvod od 9.499 USD. Istovremeno je BDP Turske prošle godine bio veći za čak 3.650 USD u odnosu na Bugarsku. Bugarski BDP je prošle godine iznosio 7.296 USD.

Među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju i u regionu Balkana jedino još Crna Gora ima približan BDP Bugarskoj, ali je i on prošle godine bio niži za 170 USD.

Crna Gora, čiji je BDP prošle godine iznosio 7.126 USD, manji je u odnosu na 2011. za 127 USD, što znači da ta država još nije vratila bruto društveni proizvod od prije dvije godine.

Ipak, prošlogodišnji BDP Crne Gore veći je za 413 USD u odnosu na onaj 2009. godine, kada je iznosio 6.713 USD.

I u slučaju Srbije zabilježene su varijacije u BDP-u. Ni Srbija naime, nije prošle godine uspjela vratiti BDP iz 2011. kada je bio na vrhuncu – 6.035 USD.  Tako je BDP Srbije prošle godine iznosio 5.935 USD, što je bilo 113 USD manje nego 2011. godine. Ipak, BDP Srbije od prošle godine, u odnosu na 2009. godinu veći je za 437 USD. Te godine iznosio je 5.498 USD.

I Makedonija bilježi varijacije u visini BDP-a. Naime, ni ta zemlja nije uspjela prošle godine dostići novi BDP-a iz 2011. godine kada je on bio na vrhuncu – 4.941 USD. Prošlogodišnji BDP Makedonije tako je bio manji za 90 USD u odnosu na 2011. i iznosio je 4.851 USD. No, on je za 417 USD veći nego što je bio 2009. godine, kada je iznosio 4.434 USD.

 BiH ima najmanji rast BDP-a 

Manje varijacije u visini BDP-a imala je i Bosna i Hercegovina. Ni BiH prošle godine nije uspjela dostići nivo BDP-a iz 2011. godine kada je on bio na vrhuncu – 4.754 USD. U 2013. godini BDP BiH iznosio je naime, 4.656 USD što je za 98 USD manje nego dvije godine ranije.

Istovremeno, BiH je država čiji je BDP najmanje porastao u periodu 2009. – 2013. godina i to za svega 223 USD.

Među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju i u regionu Balkana jedino su Albanija i Kosovo zabilježili rast BDP-a prošle godine u odnosu na 2011. kada je on bio na vrhuncu. Tada je Albanija imala BDP 4.556 USD, a Kosovo 3.702 USD.

Tako je BDP Albanije od 4.652 USD prošle godine bio veći za 98 USD u odnosu na dvije godine ranije, a 476 USD više nego na 2009. godinu.  No, rast BDP-a Albanije prošle godine u odnosu na 2011. veći je prvenstveno iz razloga što je u 2012. goživio pad za 150 USD.

Slično je i sa Kosovom. BDP Kosova od 3.816 USD veći je u odnosu na dvije godine ranije za 114 USD, te 625 USD u odnosu na 2009. godinu. Kao i u slučaju Albanije, i Kosovo je imalo rast BDP-a prošle godine u odnosu na 2011. godinu prvenstveno iz razloga što je zabilježen pad u 2012. koji je iznosio 135 USD.

Analiza AA pokazuje da je u periodu 2009.-2013. godina među državama kandidatima i potencijalnim kandidatima za Evropsku uniju i u regionu Balkana Turska zabilježila najveći rast BDP-a od čak 26,9 posto, a Bosna i Hercegovina najmanji, svega pet posto.

Istovremeno, nakon Turske, procentualno najveći rast BDP-a imalo je Kosovo 19,6 posto, te Republika Albanija 11,4 posto. Ostale države imale su rast BDP-a za taj period manji od deset posto: Makedonija 9,4 posto, Srbija 7,9 posto, a Crna Gora 6,1 posto.

www.kodex.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.