25.5.2024 4:13
Breaking News

Kontejnerski terminali Bar:NARIN: Najbolji socijalni program koji je realizovan u Crnoj Gori

 

Novi većinski vlasnik u kompaniji Kontejnerski terminal i generalni tereti AD Bar, turska kompanija Global Ports, ovih dana privodi kraju aktivnosti oko realizacije socijalnog programa. Po tom osnovu za oko 130 zaposlenih u KTGT danas će biti isplaćeno oko 3,2 miliona eura. Direktor turske kompanije Global Ports,Saygin Narin, koja je većinski vlasnik kompanije Kontejnerski terminali, kazao je da je socijalni program koji je ponuđen potpuno usklađen sa prethodnim programom racionalizacije broja zaposlenih u KTGT koji je realizovan u saradnji sa EBRD.

“Usuđujem se reći da je program i bolji. Za one koji su ispunili uslove za penziju i one koji imaju mogućnost prijevremenog penzionisanja, u skladu sa zakonom, prosječan iznos otpremnine iznosi oko 8.800 EUR neto. Modelom Stimulisanje zaposlenih za sporazumni prestanak radnog odnosa, prosječna otpremnina iznosi 24.300 EUR neto. Trećim modelom (tzv. “prodaja radnog mjesta”) zaposlenima je ponuđeno 20.000 EUR neto. U prethodno realizovanom EBRD programu, ova cifra je iznosila 16.000 EUR. Koliko sam ja upoznat, ovo je, iz ugla zaposlenih, najbolji socijalni program ikad realizovan u Crnoj Gori”, kazao je Narin.

Paralelno sa socijalnim programom, u KTGT se već otpočelo sa realizacijom planiranog investicionog programa.

– Svjesni smo da je za poboljšanje konkurentnosti KTGT, neophodno u što kraćem roku obezbijediti novu opremu i pobošljati standarde bezbjednosti. Crna Gora se graniči sa Evropskom Unijom, i u tom smislu, neophodno je realizovati određene mjere zaštite terminalskog prostora i imovine naših klijenata. Investicije vezane za to su uveliko u toku. Naša je namjera da u prvoj godini od preuzimanja, realizujemo čak 80 odsto investicija planiranih za prve tri godine.

Komentarišući da je jedan broj zaposlenih koje zastupa novoosnovani sindikat u medijima optužio novog većinskog vlasnika da ne poštuje Kolektivni ugovor, direktor Global Portsa je kazao:

– Upoznati smo sa svim obavezama koje nam pripadaju, nakon preuzimanja većinskog paketa akcija. Kada je su u pitanju zarade, nismo napravili nikakvu promjenu u odnosu na prethodni period! Ali, prije nego se osvrnem za politiku zarada, želim da Vas upoznam sa činjenicama o poslovanju KTGT. Prije svega, KTGT ima akumulirani gubitak u iznosu od 14 miliona EUR, a poslovanje u 2013. godini završeno je sa gubitkom u iznosu od oko 650.000 EUR. Dodatno, Kompanija ima obaveze prema dobavljačima uključujući i obaveze prema državi za neisplaćene poreze i doprinose na zarade u iznosu od oko 1,2 miliona EUR. I pored rasta obima pretovara u 2013. godini u odnosu na 2012, produktivnost zaposlenih je veoma niska i na nivou je 50 odsto standarda u djelatnosti.

Narin je naglasio i da u kompaniji radi oko 570 zaposlenih, pri čemu sadašnji obim poslovanja može da se obavlja sa 260. Pored toga, od ovih 570, u prosjeku 100 svakog mjeseca ne dolazi na posao (što zbog bolovanja, što zbog godišnjih odmora).

– Upravljanje kompanijom preuzeli smo sredinom januara, imenovanjem članova Borda direktora. Reakcija novoosnovanog Sindikata uslijedila je nakon svega 10 radnih dana od preuzimanja Kompanije. U pitanju je reakcija na isplatu zarada za januar. Dinamikom koja postoji u Kompaniji, zarade za februar isplaćuju se krajem marta. Želim da podsjetim da je obračun plata obavljen na isti način kao i prethodnog mjeseca, kada je većinski vlasnik bila država. KU predviđa da može doći do smanjenja plata u uslovima otežanog poslovanja. Razumio sam da je, još dok je država bila većinski vlasnik, iskorištena ova mogućnost, kako bi Kompanija nastavila da posluje, uz dogovor oko dinamike isplate poreza i doprinosa na zarade. Za sve navedeno postoji dokumentacija o komunikaciji između predstavnika Sindikalne organizacije KTGT i tadašnjeg Borda direktora. Global Ports nije napravio nikakve promjene. Trenutno smo fokusirani na socijalni i investicioni program. Rast zarada će pratiti poboljšanje poslovanja kompanije čemu se nadamo u skoroj budućnosti, kazao je Narin.

On je istakao da prosječna zarada u KTGT u 2013. godini iznosila je 420 EUR neto, odnosno  710 EUR bruto.

– Siguran sam da će realizacija socijalnog programa do kraja marta i planiranih investicija do kraja godine, uz adekvatan nastup na tržištu, stvoriti uslove ne samo za povećanje zarada,  već i za dodatno zapošljavanje u KTGT, kazao je direktor Global Portsa.

www.portalanalitika.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Acıbadem: Pravo odredište za liječenje djece s neurološkim poremećajima Neurohirurgija prepuna je izazova i zahtijeva …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.