01.3.2024 19:22

Korisne informacije za strane studente

O Turskoj

Turska je zemlja koja se prostire i na azijskom i na evropskom kontinentu, čiji su do danas očuvani historijski spomenici ostaci civilizacija koje su tu živjele stotinama godina. Njene ljepote su ljepote nemjerljive, to je zemlja u kojoj se u svakom dijelu susreće sa velikim gostoprimstvom. Zbog brojnih kvaliteta koje posjeduje, Turska je odredište za koje se odlučuje veliki broj turista, kao i studenata.

Površina Republike Turske je 780 576 km2, a stanovništvo broji preko 75 miliona. Glavni grad Republike Turske je Ankara, a najveći i najnaseljeniji grad je Istanbul. Sa ekonomijom u usponu i strateškim geografskim položajem, na liste je najzanimljivijih zemalja svijeta.

Turska spada u jedan od najopravdanijih izbora za studente koji žele da steknu visokoškolsko obrazovanje u povoljnim uslovima života, koriste obrazovne usluge prema svjetskim standardima i uživaju u velikom broju društvenih i kulturnih događaja od međunarodnog značaja.

Svijet kulture i umjetnosti

Turska, domaćin različitih civilizacija, ostvarila je jedan važan kulturni uspon pretvarajući u  današnjicu sve ono što je do današnjeg dana doprlo iz tih različitih civilizacija.

Republika Turska u posljednjim godinama ukazuje gostoprimstvo važnim društvenim i kulturnim događajima na međunarodnom nivou. To je zemlja koja stalno privlači pažnju svijeta svojim režiserima, filmskim glumcima i glumicama u televizijskim serijama, piscima i likovnim umjetnicima. Svake godine u više gradova na čelu sa Istanbulom i Ankarom priređuju se nacionalni i međunarodni filmski, muzički i pozorišni festivali. Istanbulski filmski festival, Džez festival pod pokroviteljstvom Akbank, Rock’n Coke, Filmski festival “Zlatna narandža” u Antaliji spadaju među najvažnije od tih umjetničkih događaja. Redovne proljetne kulturno-društvene manifestacije na različitim univerzitetima doprinose umjetničkoj atmosferi.

Zainteresovani za prošlost, mogu obilaziti muzeje sa muzejskom kartom koje se prodaju po prihvatljivim cijenama. Pored posjete jednoj od ustanova kao što su pozorište, kino, koncertna dvorana u gradu, svi koji su trajni ili privremeno naseljeni u Turskoj mogu sudjelovati u aktivnostima  privatnih ili javnih kulturnih ustanova.

Prevoz

Turska posjeduje prirodnu sredinu koja je pogodna za saobraćaj putem raznih vrsta prevoznih sredstava. Pored razvijenog javnog prevoza kopnenim putevima u Turskoj, u velikim gradovima moguće je koristiti i druga prevozna sredstva, kao što su metro, tramvaj, metrobus, autobus, prigradska željeznica, brodovi, taksi i slično.

Studenti u svim velikim gradovima u Republici Turskoj kao i ostali stanovnici tih gradova svakodnevno koriste različita sredstva javnog prevoza koja su organizirana kako bi se odvijao brz, ekonomičan i produktivan prevoz građana.  Studenti mogu koristiti sve vrste prevoznih sredstava po posebno sniženoj cijeni za studente, koristeći studentske iskaznice.

Zdravstvo

Svi  strani studenti koji će se obrazovati u okviru programa “Stipendije Turske” država obuhvaća  planom “Opšte zdravstveno osiguranje” (tr. Genel Sağlık Sigortası) kojim se studentima omogućuju kvalitetne zdrastvene  usluge. Od 2011. godine stupio je na snagu zakon o obaveznom plaćanju premije “Opšte zdravstveno osiguranje” za sve domaće i strane studente koja se mora uplatiti ili putem stipendije ili na neki drugi način. Studenti kojima premija nije uplaćivana na kraju školovanja neće dobiti diplomu i zavrešnom studiju dok ne izmire troškove premije “Opšte zdravstveno osiguranje”. Napominjemo da studenti koji izgube državnu stipendiju, studiraju iz vlastitih sredstava ili imaju neku drugu stipendiju treba da strogo vode računa da li je pomenuta premija za zdravstvo uplaćena ili ne, jer uz činjenicu da neće moći dobiti diplomu o završenom studiranju obračunavaju se i zatezne kamete. Stanje uplaćenih premija prati se elektronskim putem.

Većina ustanova visokoškolskog obrazovanja u Republici Turskoj u sklopu kampusa ima ili manje domove zdravlja ili vlastite univerzitetske bolnice gdje se studenti i uposlenici mogu liječiti. Troškovi u svim državnim zdravstvenim ustanovama pokriveni su pomenutim zdravstvenim osiguranjem. Pored državnih bolnica koje su besplatne za korisnike “Opšteg zdravstvenog osiguranja”, isto tako i određene privatne zdravstvene ustanove pružaju  besplatne usluge  korisnicima pomenutog osiguranja.

Zakoni

Strani studenti prije nego što dođu u Tursku dužni su da prilažući dokumente o završenom ranijem obrazovanju, izvade važeću studentsku vizu. Vizu je moguće dobiti u turskim konzulatima u matičnim zemljama, prilaganjem dokumenta o prijemu koji su dobili od univerziteta na kome će da studiraju.

Prema propisima, studenti stranog porijekla moraju u roku od mjeseec dana po dolasku u Tursku pribaviti dozvolu boravka od Odjela za strance Centra javne bezbjednosti grada u kome se nalaze. Svake godine je potrebno obnoviti dozvolu boravka uz priloženu važeću potvrdu o redovnom studiranju.

Smještaj

U Turskoj postoje prije svega državni studentski domovi, zatim više vakufskih domova te privatnih domova za studente. Neki univerziteti imaju svoje vlastite studentske domove na svojim kampusima. Osim domova, jedna od alternativa je i iznajmljivanje stanova  što zavisi od ekonomskog stanja pojedinca. Preporučuje se stanovanje u domovima, kako bi se u prvim godinama lakše naučio turski jezik.

Jelo i piće

S obzirom da je Turska zemalja sa jednom od najbogatijih kultura ishrane na svijetu, preporučuju se specijaliteti svakog kraja i svakog grada. Posebno u velikim gradovima  skoro na svakom mjestu se nude jela iz repertoara kućne ishrane, brze hrane, lokalne i međunarodne kuhinje. Zahvaljujući povoljnim cijenama, hrana je dostupna za svačiji budžet.

Mogućnost zaposlenja

Strani studenti, posebice oni koji su na programu  “Stipendije Turske”  u toku njihovog obrazovanja ne mogu raditi na bilo kakvim poslovima koji donose prihod, oni koji rade na crno riskiraju gubitak stipendije, a i da budu deportovani van Turske sa zabranom ulaska na više godina. Međutim, univerziteti, posebno za studente magistarskih i doktorskih studija,  nude bogate mogućnosti stažiranja, prakse i istraživačkog rada.

Obrazovanje u Turskoj

Visoko obrazovanje u Turskoj sastoji se od obrazovnih programa u kojima se stiču dodiplomski, diplomski, magistarski i doktorski stepeni na fakultetima, visokim školama, institutima, konzervatorijima i stručnim visokim školama.

Dodiplomski studiji

Oni koji žele da steknu dodiplomsko obrazovanje na nekom od turskih univerziteta trebaju direktno podnijeti prijavu univerzitetu o kome se radi. U Turskoj svaki univerzitet prima strane studente u skladu sa uslovima koje je sam stavio na snagu a koji se ne kose sa temeljnim principima o obrazovanju postavljenim od strane vijća za Visoko obrazovanje (tr. YÖK). Dodiplomski studiji uopšte uzevši u obzir traju 4 godine, osim medicine i nekih drugih odsjeka.

Univerziteti koji imaju više od 30%  nastave na nekom jeziku osim turskog jezika (engleski, njemački) zahtijevaju od kandidata ili da polože njihove testove tog jezika ili da donesu dokaz o položenom testiranju priznatom na međunarodnom nivou (TOEFL, IELTS).

Kandidati za dodiplomske studije koji  žele studirati u Republici Turskoj a nisu zadovoljili kriterije ili su zakasnili da se prijave na program “Stipendije Turske” imaju priliku da  se prijave polažući prijemni ispit za strane studente  (tr. skraćenica YÖS) koji svake godine organizuje Visoko vijeće za obrazovanje (tr. YÖK). Na dodiplomske studije u Republici moguće je biti primljen polažući  neki od međunarodnih ispita testiranja opšteg znanja (SAT). Broj poena i koliko će stranih studenata biti primljeni putem ovih ispita određuju sami univerziteti.

Postdiplomski programi

U Turskoj postoje sljedeći programi višeg visokoškolskog obrazovanja: postdiplomski studij, magistarski studij, doktorski studij, i programi medicinske specijalizacije. Ovi programi djeluju putem različitih  instituta u struci.

Koji su sve potrebni dokumenta za postdiplomske programe?

Oni koji žele da steknu obrazovanje na postdiplomskim programima u Turskoj, moraju u svojim prijavama da imaju diplome o obrazovanju koje su do tada završili, transkripte odnosno liste ocjena o predavanjima koja su pohađali, jedan položenih ispita iz akademskog znanja koji (ili turski ALES, ili međunarodno priznati GRE odnosno GMAT) i kao dodatak ovoj grupi dokumenata trebaju biti priložene pismene preporuke i pismo namjere.

Postdiplomski programi

Postdiplomski programi u Turskoj dijele se na dvoje: programi sa tezom i programi bez teze. Postdiplomski program sa tezom ima kao obavezne elemente najmanje sedam predmeta, jedan seminarski predmet i istraživački rad na tezi.

S druge strane, postdiplomski programi bez teze sastoje se najmanje od 10 predmeta i od semestarskog projekta. Predviđeno je da se programi postdiplomskog obrazovanja završe u roku od dvije godine.

Doktorski programi

Za studente na postdiplomskim studijima doktorski programi se sastoje od 21 jednog kredita, najmanje sedam predmeta, doktorski usmeni generalni ispit, prijedloga teze i doktorske disertacije. Rok za završenje doktorskog programa je 4 godine.

Akademski kalendar

U Turskoj na univerzitetima postoje dva akademska semestra: jesenji i proljetni. Neki univerziteti održavaju i programe ljetnih škola. Obično upis na jesenji semestar počinje sredinom septembra, dok upis na proljetni semestar počinje sredinom februara, tačne datume objavljuju obrazovne ustanove.

Trtbosanski

Check Also

Turska lansirala svog prvog astronauta u svemir

Turkiye ulazi u historiju svemira lansiranjem svog prvog astronauta Turski poduhvat u kozmičko istraživanje s …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.