24.9.2023 11:38
Breaking News

Luku Bar i Montekargo hoće Poljaci, Kinezi i Turci

Savjet za privatizaciju objavio je danas međunarodne tendere za privatizaciju 30 odsto akcija Luke Bar i 51 odsto akcija Montekarga.

Na prodaju je ponuđeno 17 miliona državnih akcija u Luci Bar nominalne vrijednosti 1,2 eura po akciji, a rok za dostavljanje ponuda je 1. decembar. Ponuđač uplaćuje depozit i dostavlja garanciju od 200.000 eura. Garancija mora biti bezuslovna, naplativa na prvi poziv i izdata od banke koja ima najmanje 3B kreditni rejting prema Standard and Poors ili banke koju Tenderska komisija odobri.

Investitorima je ponuđeno i 1,2 miliona državnih akcija Montekarga, nominalne vrijednosti po 5,2 eura. Rok za dostavljanje ponuda je 8. decembar, a depozit takođe 200.000 eura, pod istim uslovima koji su određeni za Luku Bar.

Predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović kazao je juče Pobjedi da se za ove dvije kompanije interesuju investitori iz nekoliko zemalja.

– Ima interesovanja iz Poljske, Kine i Turske, ali za sada ne bismo pominjali imena. U pitanju su kompanije sa srodnom djelatnošću, što znači da se radi o strateškim partnerima – naveo je on.

 

portalanalitika.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

forMRIdian donosi jasne prednosti svim pacijentima oboljelim od raka prostate Acıbadem, predstavlja vodeću zdravstvenu grupaciju …