16.7.2024 4:12
Breaking News

Međunarodni naučni skup Crna Gora i Osmansko Carstvo

U organizaciji Univerziteta Crne Gore Filozofskog fakulteta, Turskog Kulturnog Centra Yunus Emre, Matice crnogorske i Trakya Univerziteta iz turskog grada Edirne u Sali rektorata Univerziteta Crne Gore u Podgorici 23. i 24. novembra održava se međunarodni naučni skup na temu Crna Gora i Osmansko Carstvo.

Dvodnevni naučni skup je okupio istaknute istoričare sa prostora Crne Gore i Republike Turske koji najbolje poznaju istoriju Crne Gore i Osmanskog carstva a neke od tema naučnog skupa su: ‚‚Odnosi između Osmanskog carstva i Crne Gore za vrijeme vladavine Abdulhamida II‚‚, ‚‚Turci u Crnoj Gori i turski jezik‚‚, ‚‚Crna Gora na geopolitičkoj mapi Turske – Interesi, saradnja, izazovi,‚‚ ‚‚Institucije Osmanske vlasti u Crnoj Gori‚‚, ‚‚Diplomatski odnosi Osmanskog carstva i Crne Gore‚‚ i mnoge druge značajne teme istaknutih istoričara, profesora na prestižnim univerzitetima Crne Gore i Turske.

crnagoraturska.com

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.