14.6.2024 2:17
Breaking News

Mehmet Niyazi Tanilir, ambasador Turske: Doprinos razvoju Crne Gore

Za razliku od mnogih međunarodnih organizacija i stranih ambasada u Crnoj Gori turska ambasada u našoj zemlji direktno ne pomaže nevladine organizacije u novcu – čak nema ni konkursa. Sve ide preko Agencije TIKA (Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju) koja u Crnoj Gori djeluje od 2007.

Mehmet Nijazi Tanilir amb Turske u CG 2510 2013 Bojana Cupic u+g 300x172 Mehmet Niyazi Tanilir, ambasador Turske: Doprinos razvoju Crne Gore

Ne dajemo novac

To nam je približio ambasador ove zemlje u Crnoj Gori Mehmet Niyazi Tanilir.

– Istakao bih da u našem principu rada i pružanja pomoći mi nemamo tu mogućnost da direktno dajemo novac. TIKA sama realizuje projekat sa bilo kojom institucijom sa kojom sarađuje. Znači, TIKA preuzima, TIKA sama radi i na kraju samo projekat predaje. Tako da ne daje novac i drugi niko ne može u ime TIKE da realizuje projekat. Drugim riječima, turska ambasada nikome ne daje novac već Turci sami realizuju projekte preko TIKE. Dakle, riječ je o tehničkim pitanjima, kaže naš sagovornik, s obzirom da se svi tehnički projekti sprovode preko naše Agencije TIKA. Mi prosljeđujemo projekte TIKI i oni apliciraju kod TIKE. TIKA ima svoj Pravilnik, svoj budžet za donatorstvo u svakoj državi i u okviru tog budžeta koji je bio planiran za tu godinu oni određuju koje će projekte podržati.

Saradnja sa NVO…

Što se tiče konkretne saradnje sa nevladinim organizacijama u Crnoj Gori ambasador Mehmet Niyaz Tanilir kaže:

– Na primjer, od mogućih projekata ove godine u Crnoj Gori naša ambasada je podržala Džez festival u Podgorici i Baru tako što smo iz Turske doveli grupu umjetnika. Prošle godine takođe smo podržali Festival kratkih priča koji organizuje „Karver“. Preko našeg Kulturnog centra iz Turske dali smo podršku tom Festivalu – iz Turske su došla tri pjesnika, jedna muzička grupa, reditelj, jedan pisac… To je izazvalo veliku pažnju i interesovanje u Crnoj Gori. Nevladina organizacija „Žene danas u Crnoj Gori“ takođe su ostvarile sa nama saradnju gdje su one nakon toga otišle u Tursku i posjetili neke institucije. Takođe, u Crnoj Gori se svake godine tradicionalno održavaju crnogorsko-turski susreti prijateljstva kojima dajemo podršku. U novembru prošle godine smo takođe imali jedan takav sastanak.

… i univerzitetima

– Pored nevladinih organizacija imamo saradnju sa svim vašim univerzitetima. U okviru Filozofskog fakulteta u Nikšiću od septembra startuje izučavanje turskog jezika i nakon toga ćemo otvoriti Turkologiju. Takođe, imamo jako blisku saradnju i sa Univerzitetom Donja Gorica i sa „Mediteranom“. UDG je ove godine organizovao Međunarodnu konferenciju koju smo takođe i mi podržali vezano za razvoj ekonomskih odnosa. Sa Ekonomskim fakultetom smo imali još jednu Konferenciju koju smo podržali. Takođe, postoji jako ozbiljna saradnja između Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca iz Turske i tu smo mi posrednici u njihovim odnosima. Crveni polumjesec iz Turske je u saradnji sa Crvenim krstom Crne Gore nekoliko puta pomagao u hrani, i prilikom požara u Kampu na Koniku. To su samo neki primjeri, a sa svim institucijama u Crnoj Gori imamo jako dobru saradnju – ističe on.

TIKA za sve…

Na naše pitanje postoje li neki plan za finansiranje NVO za ovu godinu naš sagovornik kaže:

– Nemamo takvog programa za nevladine organizacije. Sve tehničke projekte prosljeđujemo TIKI, a projekte iz kulture ili drugih oblasti realizuje ambasada preko svojih kanala – kaže ambasador Tanilir za Pobjedu nedjeljom na kraju.

Sve više projekata

Turska agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju, odnosno njena kancelarija za koordinaciju u Podgorici je pripremila luksuznu brošuru posvećenu njenim projektima do kraja 2014. godine.

Na pitanje koliki je budžet za Crnu Goru predviđen ovom brošurom ambasador Tanilir kaže:

– Ne znam. U ovoj brošuri navedeni su nazivi projekata ali nema iznosa koliko je pojedini projekat koštao. Ne znam koliko je koštao svaki od tih projekata, ali mogu reći da je naša Vlada preko TIKE dala zaista ozbiljan doprinos na razvoju vaše zemlje. Naravno, ove projekte mogu koristiti lokalna uprava, bolnice, škole, javne ustanove. Na isti način mogu ih koristiti i nevladine organizacije – ističe ambasador Tanilir.

http://www.pobjeda.me

Check Also

Burhan Genç: Turske investicije u Crnoj Gori neprekidno rastu posljednjih godina

Crna Gora možda ima manju veličinu tržišta, ali ima strateški položaj kao ulazna kapija ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.