25.7.2024 1:45
Breaking News

Miranović i Kerović na konferenciji u Istanbulu

Na konferenciji u Istanbulu, na kojoj je tema bila “Revitalizacija i konzervacija graditeljskog naslijeđa iz Osmanskog perioda na Balkanu“, učestvovale su direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara, mr Anastazija Miranović, istoričar umjetnosti i Predsjednica Fondacije za spomenike i lokalitete Crne Gore „ELArt“, dr Igbala Šabović Kerović. One su predstavile rad na temu: „Podgorička tvrđava – Revitalizacija i interpolacija  (nova/savremena funkcija)“. 

Sa posebnim osvrtom na pitanje preostalog graditeljskog fonda Podgorice iz Osmanskog perioda, kroz sadržaj rada, u nekoliko vremenskih presjeka prezentovana je evolucija i geneza urbane strukture (osnivanje, urbani rast, transformacija) crnogorskih gradova. 

Kao polazište za izradu validne dokumunentacione osnove revitalizacije podgoričke tvrđave i nove savremene funkcije (interpolacije) jasno su definisane mjere zaštite tradicionalne gradske fizionomije predmetne lokacije. U uvodnom i zaključnom dijelu izlaganja, Direktorica Uprave, mr Anastazija Miranović je posebnu pažnju posvetila zakonskom aspektu zaštite u Crnoj Gori i integracijama uprave u tom pravcu. 

Konferenciji u Istanbulu održana je od 21-23 septembra, u organizaciji Generalne Direkcije Vakufa i Ministarstva za kulturu i turizam Republike Turske

Učesnici skupa, predstavnici Turske, Albanije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije i Kosova,, prezentovali su tematske radove  bazirane na relaciji zakon-teorija-praksa.

Utemeljenjem na zaključcima radne konferencije donešena je Deklaracija koja promoviše Regionalnu saradnju i podršku Turske Republike (Agencija TIKA) na polju zaštite zajedničkog naslijeđa iz Osmanskog perioda, a po pitanju izrade projektne dokumentacije zaštite i revitalizacije, i prije svega njene realizacije.

http://www.portalanalitika.me/

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.