03.3.2024 19:54

Montenegroberza kupila 300 turskih obveznica, iako su crnogorske povoljnije

Montenegroberza ulaže i u strane hartije od vrijednosti. Kupili su 300 državnih obveznica Turske, iako su obveznice crnogorske države povoljnije i imaju veću kamatu, piše Dan.

To se može zaključiti na osnovu podataka iz napomene uz finansijske iskaze tog akcionarskog društva za prošlu godinu. Prema dostupnim informacijama, državne obveznice Turske, kada su kupljene imale su kamatnu stopu od 3,25 odsto, dok, sa druge strane, obveznice države Crne Gore, koje su predstavnici Montenegroberze takođe kupili u ranijem periodu, imale su kamatnu stopu od 3,375 do 5,75 odsto. Turske obveznice, prema istim podacima, dospijevaju u junu 2025. godine.

“Ostali dugoročni finansijski plasmani u iznosu od 1.829.166 eura odnose se na ulaganje u kupovinu državnih obveznica i obveznica republike Turske. Na dan 31. decembra 2018. godine, društvo u svojem vlasništvu ima 1.490 crnogorskih euroobveznica, četiri domaće obveznice simbol GB16, kao i 300 obveznica republike Turske. Tržišna vrijednost navedenih obveznica na dan 31. decembar 2018. godine je 1.894.793 eura”, piše u napomeni uz finansijske izvještaje.

Osnivački kapital Montenegroberze, prema istim podacima, evidentiran je na 2.040.600 eura i sastoji se od 3.401 akcije nominalne vrijednosti 600 eura po akciji.

“Sve akcije su obične, iste klase i u dematerijalizovanom obliku, registrovane kod Centralno klirinško depozitarnog društva (CKDD)”, piše, između ostalog, u napomeni.

U prošloj godini nisu evidentirani sudski sporovi u kojima je jedna od stranaka Montenegroberza.

“Društvo je u toku godine, kao i u proteklim periodima, ostvarivalo brojne transakcije koje podliježu oporezivanju u skladu sa crnogorskim poreskim zakonima. Iako su ove transakcije pažljivo razmotrene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza, ostaju eventualni rizici da bi nakon sprovedene kontrole od strane relevantnih poreskih organa moglo doći do utvrđivanja dodatnih poreskih obaveza”, upozoreno je u dokumentu dostavljenom Poreskoj upravi.

Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi tokom prošle godine bio je 147.355.442 eura i on je za oko 99,9 miliona veći nego u 2017. godini.

www.bankar.me

Check Also

Turska lansirala svog prvog astronauta u svemir

Turkiye ulazi u historiju svemira lansiranjem svog prvog astronauta Turski poduhvat u kozmičko istraživanje s …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.