01.3.2024 18:11

Mustafić u Istanbulu: Iseljenici most saradnje između Crne Gore i Turske

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, tokom svog boravka u Istanbulu povodom učešća na sastanku Opšteg odbora za pravdu, unutrašnja pitanja i bezbjednosnu saradnju „SEECP“, iskoristio je priliku da se sastane sa predstavnicima udruženja iseljenika iz Crne Gore, „Jugoslavija – Crna Gora“ i udruženja „Bosna – Sandžak“.

Sa sastanka

Tokom sastanaka održanih u prostorijama ova dva udruženja razgovarano je o aktuelnim pitanjima vezanim za status iseljenika i iseljeničkih udruženja u Turskoj, a u svijetlu Predloga zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima.

Izraženo je očekivanje da će se usvajanjem ovog zakona postaviti temelji buduće kvalitetnije saradnje države Crne Gore i iseljenika iz Crne Gore, kako u Republici Turskoj tako i u drugim zemljama u kojima žive i rade naši iseljenici.

“Mustafić je istakao, da se iseljenicima smatraju svi državljani Crne Gore i sva ona lica porijeklom iz Crne Gore koja žive u inostranstvu, sa ili bez crnogorskog državljanstva, koja Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili zemlju porijekla, koja se identifikuju sa Crnom Gorom u državnom, nacionalnom, kulturološkom i civilizacijskom smislu, baštine Crnu Goru kao demokratsku, nezavisnu, suverenu, građansku, multietničku i multikulturalnu državu. Takođe, Mustafić je izrazio posvećenost države Crne Gore saradnji sa iseljenicima, koji predstavljaju posebno bogatstvo države, a kojih po procjenama državnih organa Turske, samo u toj zemlji ima oko 250 hiljada”, navodi se u saopštenju.

Pozdravljajući organizovanost udruženja iseljenika, Mustafić je kazao da su iseljenici najbolji ambasadori Crne Gore i most saradnje Crne Gore sa Turskom.

“Dogovoreno je da se u narednom periodu intenziviraju kontakti državnih organa Crne Gore, državnih organa Turske i udruženja iseljenika, sa ciljem postizanja što kvalitetnije pozicije za funkcionisanje i sprovođenje aktivnosti”, stoji u saopštenju.

Mustafić je takođe iskazao otvorenost Skupštine Crne Gore i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, za sve inicijative, predloge i sugestije koje bi doprinijele poboljšanju položaja iseljenika, saradnje sa državom, a u svijetlu Predloga zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima, koji će se ubrzo naći u na dnevnom redu odbora i plenuma.

Sastancima sa iseljenicima u Istanbulu prisustvovao je i ambasador Crne Gore u Turskoj, Branko Milić.

 

http://www.cdm.me/

Check Also

Turska lansirala svog prvog astronauta u svemir

Turkiye ulazi u historiju svemira lansiranjem svog prvog astronauta Turski poduhvat u kozmičko istraživanje s …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.