18.7.2024 3:33
Breaking News

Najpoduzetniji univerziteti u Turskoj

 

Turski ministar nauke, industrije i tehnologije, Nihat Ergun, objavio je “Indeks međuuniverzitetskog poduzetništva i inovativnosti” prema kojem listu od 50 najpoduzetnijih univerziteta u Turskoj predvodi Bliskoistočni tehnički Univerzitet iz Ankare.
Indeks je pripremio TUBITAK, turska državna institucija za nauku i tehnologiju i bazira se na procjeni poduzetnosti 50 od ukupno 136 univerziteta u Turskoj.
Bliskoistočni tehnički Univerzitet iz Ankare (ODTÜ) nalazi se na prvom mjestu. Slijede ga univerziteti Sabanci, Bilkent i Bogazici.
Ministar Ergun je naglasio da će poduzetni i inovativni univerziteti igrati veoma važnu ulogu u ispunjavanju ciljeva koje je Turska postavila za 2013. godinu.
Ministarstvo nauke, industrije i tehnologije je do sada izvdojilo sredstva u iznosu od 100 hiljada lira, kao poticaj za 1134 svršenika univeziteta, koje će im omogućiti pokretanje vlastitog biznisa.
Ergun je nadalje rekao da je vlada protekle godine sa jednim milionom turskih lira podržala deset univerziteta u Turskoj, u sklopu razmjene tehnologija između univerziteta, te je najavila da će se finansijska podrška postepeno povećavati.
Trtbosanski

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.