25.7.2024 1:44
Breaking News

“PODRŠKA SARADNJI VRHOVNIH SUDOVA CRNE GORE I TURSKE”

Marković: Rezultati rada crnogorskog sudstva su među najboljima u Evropi

Kako je saopšteno iz Vlade, u fokusu razgovora bili su jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti, preko odgovornog profesionalnog i efikasnog pravosuđa koje je garant demokratskog društva i zaštite prava pojedinaca, kao i rezultati i izazovi u poglavljima 23 i 24

Rezultati crnogorskog sudstva među najboljima su u Evropi, ocijenio je potpredsjednik Vlade Duško Marković u razgovoru sa predsjednikom Vrhovnog suda Turske, Ismailom Ruštu Džiritom.

Kako je saopšteno iz Vlade, u fokusu razgovora bili su jačanje vladavine prava i pravne sigurnosti, preko odgovornog profesionalnog i efikasnog pravosuđa koje je garant demokratskog društva i zaštite prava pojedinaca, kao i rezultati i izazovi u poglavljima 23 i 24.

“U tom kontekstu, Marković je konstatovao da su rezultati rada crnogorskog sudstva među najboljima u Evropi, i naglasio da Vlada snažno podržava saradnju vrhovnih sudova Crne Gore i Turske”, kaže se u saopštenju.

Marković je upoznao Džirita sa spoljnopolitičkim prioritetima Crne Gore – napretkom koji je ostvarila u trogodišnjem pregovaračkom procesu s Evropskom unijom, kao i napretku na putu u NATO.

“Uz podsjećanje da Vlada Turske od početka pruža snažnu podršku Crnoj Gori kako bi dobila poziv za članstvo u NATO, ocijenivši da bi prijem Crne Gore bio važan ne samo za našu zemlju, već i za region i stabilnost Evrope u cjelini”, dodaje se u saopštenju.

Džirit je, kako se navodi, informisao Markovića o kvalitetnoj dugogodišnjoj saradnji sa predsjednicom Vrhovnog suda Vesnom Medenicom.

“Dalja saradnja će biti naročito unaprijeđena u oblasti razvoja informacionog sistema, budući da je turski UYAP među najrazvijenim u svijetu”, istakao je Džirit.

Sagovornici su konstatovali da je saradnja turskog i crnogorskog sudstva, ali i drugih državnih organa, na najvišem mogućem nivou.

“I da će u narednom periodu biti dodatno intezivirana, kako bi razmjenom iskustava i dobrih praksi zajednički doprinijeli daljem napretku pravne sigurnosti, a time i prosperitetu građana dvije države”, kaže se u saopštenju.

Sastanak Medenica – Ruštu Džirit: Crnogorsko sudstvo efikasno i transparentno

Crnogorsko sudstvo procesom reformi postalo je efikasno, efektivno, odgovorno i transparentno, saopšteno je nakon sastanka predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice sa turskim kolegom Ismail Ruštu Džiritom.

„Medenica je upoznala Džirita sa dosadašnjim procesom reforme pravosuđa tokom kojeg je crnogorsko sudstvo postalo efikasno, efektivno, odgovorno i transparentno“, saopšteno je iz Vrhovnog suda.

 Navodi se da su članovi delegacije Vrhovnog suda Turske informisani o ostvarenim rezultatima rada sudova, malom broju zaostalih predmeta po kojem je nacionalno sudstvo prepoznatljivo u Evropi, orjentacionim mjerilima i radnoj opterećenosti sudija, modalitetima unapređenja odnosa sa javnošću, saradnji s Evropskim sudom za ljudska prava, civilnim sektorom i međunarodnim organizacijama.

„Na današnjem sastanku razmijenjena su mišljenja o postojećim organizacionim zakonima, načinima izbora nosilaca sudijske funkcije, funkcionisanju centara za njihovu edukaciju, značaju ujednačavanja sudske prakse i alternativnog načina rješavanja sporova, potrebi zaštite prava na suđenje u razumnom roku i važnosti finansijske samostalnosti sudova“, kaže se u saopštenju.

 Džirit, koji boravi u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore, predstavio je organizaciju turskog sudskog sistema, izbor i napredovanje sudija i važnost pravosudnog informacionog sistema za svakodnevni rad turskih sudija, a koji sistem je među najrazvijenim na svijetu.

„Sagovornici su zajednički konstatovali da je saradnja Vrhovnih sudova dviju država na najvišem nivou, kao i da će u tekućem procesu evropskih i evroatlantskih integracija Crne Gore saradnja biti unaprijeđena naročito u oblasti informacionih tehnologija“, zaključuje se u saopštenju.

www.vijesti.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.