14.6.2024 1:00
Breaking News

Posjeta Ambasadora Crne Gore u Republici Turskoj Bralića Edirnama

Ambasador Crne Gore u Republici Turskoj je imao susret sa Valijom (Guvernerom) regije Edirne Hasanom Duruerom (Hasan Duruer) gdje je napravljen osvrt na dosadašnju saradnju između Crne Gore i Republike Turske. Ambasador je informisao valiju o dosadašnjim aktivnostima i unaprijeđivanju odnosa između dvije zemlje i napomenuo da je Edirne važan grad za balkansko područje zbog svog georgafskog položaja i bogate istorije.

Ambasador je imao susret i sa predsjednikom opštine Edirnea Hamdijem Sedefćijem (Hamdi Sedefçi) gdje je između ostalog razgovarano o mogućoj saradnji opštinskog nivoa između opštine Edirne i opština iz Crne Gore. Predsjednik opštine je naglasio da imaju dobru saradnju sa balkanskim zemljama, da se na polju nauke, kulture i  obrazovanja često održavaju susreti, razni simpozijumi gdje prisustvuju akademici, profesori i prosvjetni radnici iz svih zemalja Balkana.

Predsjednik opštine je predložio da bi se opština Edirne rado povezala kako oni kažu pobratimila sa nekom od opština iz Crne Gore sa kojom bi ostvarila punu saradnju i kojoj bi opština Edirne bila od pomoći.

Predsjednik opštine Edirne je informisao da UNESCO razmatra mogućnost da Edirne kao grad stavi pod zaštitom kako bi se njegova kulturna baština sačuvala.

Edirne ima oko 160 hiljada stanovnika, državni univerzitet sa 12 fakulteta (Trakya univerzitet) sa preko 34 hiljade studenata. Na univerzitetu Edirne studira 21 student iz Crne Gore, sa kojima je ambasador imao jednočasovni susret.

Ambasador je imao i susret sa rektorom univerziteta Edirne prof.dr Jener Jorukom (Yener Yörük) i dekanom prirodno-matematičkog fakulteta prof.dr Hasan Akbašom (Hasan Akbaş) koji vodi porijeklo iz Kolašina i dobro govori naš jezik.

Check Also

Burhan Genç: Turske investicije u Crnoj Gori neprekidno rastu posljednjih godina

Crna Gora možda ima manju veličinu tržišta, ali ima strateški položaj kao ulazna kapija ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.