20.7.2024 0:26
Breaking News

Poslovni forum Crna Gora – pokrajina Muš (Turska)

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ambasadom Turske i Unijom komora i robnih berzi te zemlje, organizovala je 14. marta 2017. godine poslovni forum crnogorskih i privrednika pokrajine Muš. U radu skupa učestvovao je i predstavnik Ambasade Turske u Crnoj Gori.

Potpredsjednik Privredne komore Ivan Saveljić izrazio je očekivanje da će ovaj skup doprinijeti razvoju saradnje naše i privrede ove turske regije.

On je kazao da u crnogorskoj ekonomiji dominantno učestvuje sektor usluga, bankarstva i turizma, te je potrebno uložiti posebne napore da se ovakav trend balansira razvojem realnog sektora, posebno poljoprivrede i energetike, kroz privlačenje direktnih stranih investicija. Investicioni ambijent je veoma povoljan, naglasio je Saveljić, a karakterišu ga, prije svega izjednačen status inostranih investitora sa domaćim, kao i niske poreske stope.

Ukazao je na problem visokog trgovinskog deficita naše zemlje koji proizilazi iz male pokrivenosti uvoza izvozom. Deficit je prisutan i u robnoj razmjeni sa Turskom.

– Tokom 2016. godine Crna Gora i Turska su razmijenile roba u vrijednosti od 74,4 miliona eura, što je povećanje trgovine od 16,1% u odnosu na 2015. Uvoz roba je iznosio 69,3 miliona eura i veći je za 62%, dok je izvoz manji četiti puta u odnosu na 2015. godinu i iznosio je 5,1 milion eura. Deficit u trgovini između dvije zemlje je povećan tri puta i iznosi 64 miliona eura. Crna Gora je izuzetno zainteresovana za smanjivanje deficita u razmjeni sa Turskom – rekao je Saveljić, i izrazio očekivanje da će i ovaj forum doprinijeti izvozu određenih crnogorskih proizvoda u pokrajinu Muš.

Prema njegovim riječima, Komora je zainteresovana da kroz saradnju sa Unijom komora Turske TOBB dalje razvija poslovne veze sa pokrajinama slične veličine i ekonomija kao što je Crna Gora.

Sa pokrajinom Muš, upravo zbog slične veličine, Saveljić smatra da se može uspostaviti saradnja na nivou malih i srednjih preduzeća.

– Naši prioriteti u oblasti energetike poljoprivrede i turizma mogu znatno uravnotežiti ekonomsku saradnju između dvije zemlje – ocijenio je Saveljić.

Crnu Goru je tokom 2016. godine posjetilo 38,9 hiljada turista iz Turske ili 1,5% od ukupnih dolazaka stranih turista, a što je povećanje u odnosu na 2015. godinu za 44%.

Ukupne investicije iz Turske za period od 2006 –  2016. godine iznose su 113,3 mil. eura. Najveći priliv investicija ostvaren je 2012. godine, kada je kupljena nikšićka željezara i tada su investicije iznosile 25 miliona eura. U 2016. godini investirano je 17,8 miliona eura.

Predsjednik Privredne komore Pokrajine Muš Fatih Cengiz objasnio je da delegaciju privrednika koju predvodi čine predstavnici sektora građevine, tekstila, prehrambene i grafičke industrije, ICT i saobraćaja.

– Očekujem da će ovaj forum biti impuls za unapređenje saradnje sa Crnom Gorom i pozivam vaše privrednike da posjete pokrajinu Muš – rekao je Cengiz.

On je dodao da će delegacija Muša nakon Crne Gore posjetiti Bosnu i Hercegovinu.

Ekonomske potencijale Crne Gore predstavila je Tamara Milunović Ivanović, samostalna savjetnica u Komori, dok je ekonomiju Muša prezentovao Hanifi Aydar, generalni sekretar Privredne komore ove pokrajine.

Skup je okončan bilateralnim sastancima crnogorskih i turskih privrednika.

Privredna Komora Crne Gore

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.