25.7.2024 2:40
Breaking News

Predstavljamo grad Konya

Konya je grad u centralnoj Anadoliji od 742 690 stanovnika, administrativni centar Provincije sa 2 192 166 stanovnika  u regiji Centralna Anadolija.

Konya je jedan od najstarijih gradova na svijetu,arheološka iskopavanja na brdu Aladin u središtu grada ukazuju da naselje datira od najmanje 3. milenijuma pne.Prema frigijskoj legendi o velikom potopu, Konya je bila prvi grad nastao nakon potopa koji je uništio čovječanstvo. Još jedna legenda se vezuje uz grad odnosno njegovo ime – ono je nastalo od starogrčke riječi – eikon (ikona – slika) Gorgonine glave, s kojom je Perzej porazio domaće stanovništvo prije nego što je osnovao grčki grad.

Nakon propasti Hetitskog carstva, – Frigižani su na istom terenu osnovali svoj grad, koji je od 3. vijeka pne. postepeno heleniziran i postao jedan od grčkih polisa, dio građana je ipak zadržao svoju frigijsku kulturu.Za cara Hadrijana 25. pne. grad je postao rimska kolonija po imenom Aelia Hadriana. 

Kako se Ikónion nalazio na granici Bizanta, nekoliko puta su ga porobili Arapi od 7. do 9. vijeka. Turci seldžuci zauzeli su ga 1072. ili 1081. ubrzo je postao prijestolnica njihovog Rimskog sultanata pod novim imenom – Konya.To je bilo doba najvećeg procvata grada, kad je bio jedan od najsjajnijih gradova svijeta. Njegovi prosvijećeni vladari bili su veliki graditelji i pokrovitelji umjetnosti. Iz tog vremena je Medresaİnce Minaret, izgrađena 1258., koja je danas pretvorena u Muzej seldžukčke umjetnosti, bogato ukrašena Medresa Karatay iz 1251., u kojoj se danas nalazi Muzej keramike i Medresu Sirçali iz 1242. u kojoj se danas nalazi Muzej seldžukčkih i osmanskih starina. Sultanova palača leži na akropoli iznad grada, pored nje se nalaze džamija i turbe sultana Aladina Kej Kubada I , na čiji se poziv u Koniji naselio muslimanski mistik Mevlana Dželaludin Rumi koji je osnovao Derviški red Mevlevije (vrteći derviši). Južno od središta grada nalazi se Tekija Dželaludin Rumija, sa nizom zgrada i njegovim turbetom, koja se od 1917. koristi kao Muzej islama.

Nakon propasti Seldžuka, Konijom su vladali mongolski Ilhanidi, a nakon njih turkmenska dinastija Karamanidi dok konačno nije podpala pod Osmansko Carstvo oko 1467. Od tad je Konija počela stagnirati, oživila je nakon 1896., kad je izgrađena željeznička pruga Istanbul-Bagdad, koja prošla kroz grad, i izgrađen sistem kanala za navodnjavanje koji su povećali poljoprivrednu proizvodnju. 

Sve do 1923. Konija je bila najvažniji grad centralne Anadolije, puno veća od tadašnje Ankare.

Konya leži na visoravni (1 027 m) u podnožju masiva koje se uzdiže zapadno od grada. Navodnjavana ravnica istočno od grada veliki je proizvođačpšenice i pamuka.Konya je udaljena 280 km od Ankarei 300 km doAntalije i 660 km od Istanbula

Konya je centarpoljoprivrednogkraja saindustrijomvezanom uz proizvodnju: šećerane, mlinovi, predionice vune, ćilimi. Od ranih1970-tih godinau gradu radi aluminijski kombinat koji prerađuje boksit sa obližnjih nalazišta.Pored grada nalazi se rudnikolova i cinka kojeg eksploatiše kompanija Koyuncu Madencilik.

Na periferiji grada 18 km u pravcu sjevera, nalazi seAerodromKonya izgrađen2000.god. iz kojeg postoje letovi za Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, Izmir i kojim se koriste Nato snage.U Koniji djeluje od 1962. vjerska škola za nastavnike – Islamski institut Yüksek, a od 1975. Seldžučki univerzitetna kom studira 76 080 studenata.

Konya je povezana brzom prugom sa Ankarom i Eskišehirom kojom vozovi brzinom od 250 km na čas veoma brzo saobraćaju sa ova dva velika grada u Turskoj.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.