14.6.2024 2:46
Breaking News

Predstavljamo STATIKU projektni biro iz Bara

Za klijente koji žele da rade i grade na teritoriji Bara, cijele Crne Gore a i potpuno spremni i za međunarodne projekte predstavljamo STATIKU d.o.o. Projektni biro iz Bara. Kako Crna Gora postaje sve interesantnija destinacija za gradnju, turizam i razne vidove investicija domaćih investitora ali i iz cijelog svijeta, STATIKA d.o.o. predstavlja svoj program za domaće klijente i investitore iz sve prisutnijih destinacija u Crnoj Gori, Turske, Rusije i ostalih zemalja koje prepoznaju Crnu Goru kao pogodan ambijent za svoje investicije.

Osnovna djelatnost biroa je PROJEKTOVANJE objekata visokogradnje: stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, hotela, objekata turističkog stanovanja, porodičnih kuća i vila.

Projektni biro STATIKA d.o.o. se bavi izradom projekata Arhitekture, Konstrukcije i drugih faza koje su potrebne za dobijanje Građevinske dozvole tj. Prijave građenja.

Za potrebe klijenata, STATIKA d.o.o. vrši izradu kompletne tehničke dokumentacije potrebne za Građevinsku dozvolu tj. Prijavu građenja u Crnoj Gori od pribavljanja Urbanističko-tehničkih uslova i Idejnog rješenja do Glavnog i Izvođačkog projekta.

Kako bi uštedjeli vrijeme klijentima STATIKA d.o.o. može vršiti provjeru parcele (zemljišta) koju klijenti kupuju ili žele kupiti, to jest sagledati lokaciju sa aspekta investicije, provjeriti koliko se na parceli može graditi, koja vrsta objekta se može graditi i prikupiti druge potrebne i korisne informacije.

Nakon toga se pristupa izradi Idejnog rješenja usaglašenog sa klijentom. Glavni projekat i drugu potrebnu dokumentaciju za dobijanje Građevinske dozvole (Prijavu gradnje) STATIKA d.o.o. obezbjeđuje u dogovorenom roku sa klijentom.

Pored novoprojektovanih objekata STATIKA d.o.o. vrši i izradu tehničke dokumentacije za već izvedene objekte i njihovu LEGALIZACIJU.

Kroz višegodišnje iskustvo stekli su veliko povjerenje klijenata, što je najvažniji cilj ovog biroa.

Za 13 godina iskustva iza Projektnog biroa STATIKA iz Bara stoji veliki broj objekata u kojima su stručnjaci ovog biroa bili projektanti Arhitekture i Konstrukcije, Građevinski nadzor ili Revidenti.

Poštujući pravila struke, zakone i propise sa jedne strane i zahtjeve investitora sa druge, Projektni biro STATIKA sa svojim stručnim licima je uvijek spreman da nađe najidealnije rješenje kojim će investitor biti zadovoljan a prostor sačuvan.

Direktor i vlasnik projektnog biroa “Statika” je Krgović Maja, diplomirani inženjer građevine – ovlašćeni inženjer i odgovorno lice u firmi.

Šef odsjeka arhitekture je Desančić Jelena, diplomirani inženjer arhitekture – ovlašćeni inženjer.

Kontakt Tel: +382 68 44 68 77 , +382 67 38 42 52 , +382 30 550 115

E-mail: statika@t-com.me

Facebook: https://www.facebook.com/statikaprojektnibiro/

Web: www.statika.me Instagram:

Instagram: https://www.instagram.com/statikaprojektnibiro/

Lokacija:  Poslovni centar G-9,85000 Bar,Crna Gora

Check Also

Burhan Genç: Turske investicije u Crnoj Gori neprekidno rastu posljednjih godina

Crna Gora možda ima manju veličinu tržišta, ali ima strateški položaj kao ulazna kapija ka …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.