16.7.2024 4:09
Breaking News

Restauracija Ali Pašinog Hamama u Ulcinju od strane TIKA-e

TIKA nastavlja sa svojim aktivnostima u Crnoj Gori. Počele su pripremne aktivnosti na restauraciji Ali Pašinog Hamama u Ulcinju koji predstavlja jedini očuvani Osmanski hamam na prostorima Crne Gore.

U okviru Projekta restauracije Ali Pašinog Hamama u Ulcinju potpisan je Protokol o saradnji između TIKA-e, Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore, Opštine Ulcinj i Odbora Islamske zajednice u Ulcinju.

Predsjednik Opštine Ulcinj Fatmir Gjeka se zahvalio predstavnicima TIKA-e na realizovanim dosadašnjim projektima u Ulcinju i takođe iskazao zadovoljstvo što će TIKA preuzeti sve aktivnosti koje su vezane za restauraciju Ali Pašinog Hamama u Ulcinju.

Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture Crne Gore Anastazija Miranović se takođe zahvalila predstavnicima TIKA-e na započetim aktivnostima i pridavanju važnosti očuvanju baštine Osmanske kulture i obećala da će u ime Uprave dati svu potrebnu podršku realizaciji pomenutog projekta.

Koordinator TIKA Programske Kancelarije u Crnoj Gori Mustafa Jaziđi je istakao da će projektom restauracije Ali Pašinog Hamama u Ulcinju biti očuvana Osmanska baština a takođe će i biti mjesto koje će pomoći promociji bogatije turističke ponude grada Ulcinja. Jaziđi je istakao da su već počeli pripremni radovi na izradi glavnog projekta nakon čega će i početi radovi na restauraciji. On je napomenuo da će u 2016 godini od strane TIKA-e isto tako na teritoriji opštine Ulicnj biti adaptirana Namaska Džamija.

Ali Pašin Hamam je izgrađen 1719 godine od strane tadašnjeg stanovništva Ulcinja pored džamije koja nosi isto ime slavnog Ali Paše i jedini je očuvani hamam na ovim prostorima. Završetak radova je planiran do kraja 2016 godine.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.