20.7.2024 15:01
Breaking News

Sastanak ambasadora Bralića s generalnim direktorom direktorata za štampu i informisanje u Vladi Republike Turske

Ambasador Bralić je imao susret s generalnim direktorom direktorata za štampu i informisanje u Vladi RT g-dinom Muratom Karakajom na kojem je prisustvovao i g-din Vuk Vujnović, generalni sekretar Informacione Asocijacije Državnog Sektora Jugoistočne Evrope (SEECOM). Na susretu je bilo govora o prostoru saradnje medijskih sektora Crne Gore i Republike Turske i tematskim medijskim konferencijama zemalja Jugoistočne Evrope. Posebno je akcentirao održanu konferenciju na temu zajedničkog medijskog prostora u Bursi 2011.godine koju je otvorio i pratio potpredsjednik Vlade Republike Turske Bulent Arinć a na kojoj su uzeli učešće i predstavnici medija Crne Gore.

Direktor Karakaja je prihvatio saradnju koju je predložio Vuk Vujnović kao i njegovo prisustvo na Martovskoj konferenciji ove godine u Sarajevu pod nazivom “Državne komunikacije i novi načini komunikacije” a koja je podržana od najviših državnih zvaničnika iz 13 različitih zemalja kao i neproftnih organizacija. Karakaja je pozdravio poziv za učešće ali zbog unutarnje situacije i lokalnih izbora koji se održavaju u Martu ove godine neće moći uzeti učešće i izrazio žaljenje zbog toga.

Turske državne televizije i privatni televizijski kanali su u poslednje dvije godine uz aktivnosti Ambasade nekoliko puta posjetili Crnu Goru, snimali i emitovali emisije o politici, ekonomiji, kulturi, istorijskim obilježljima koje povezuju Crnu Goru i Tursku. Te emisije su pribiližile Crnu Goru turskim gradjanima i učinile je atraktivnom delegacijom njihovih posjeta.

Medjutim Ambasador je pokrenuo pitanje finansijske pomoći od strane Turske crnogorskoj televizijskoj kući da snime nekoliko emisija o Turskoj i njenom sadržaju o ekonomiji, kulturi, turizmu i iseljeničkoj zajednici kako bi je približili Crnoj Gori i njenim gradjanima. Karakaja obećao da će se založiti i obezbjediti sredstva televizijskoj ekipi iz Crne Gore kako bi snimila reportažu o Turskoj i da očekuje od crnogorske strane da ponudi program posjete i cijenu koštanja.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.