17.4.2024 23:40
Breaking News

Simović: Republika Turska pridaje veliku pažnju Crnoj Gori

Potpredsjednik vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem mr Milutin Simovićsastao se danas sa delegacijom Odbora za vanjske poslove Velike narodne skupštine Republike Turske, koju je predvodio predsjednik Odbora Volkan Bozkir.Simović kazao je da se kao kopredsjedavajući  Mješovite komisije za ekonomsku saradnju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske uvijek raduje sastancima sa partnerima i prijateljima iz Republike Turske. Podsjetio je na veoma uspješnu IV sjednicu Mješovite komisije, koja se održala u novembru prošle godine u Ankari, sporazume koji su potpisani tom prilikom, kao i na brojne susrete, komunikaciju i razmjenu na visokom nivou koja se odvija u duhu prijateljstva i iskrene saradnje.

Simović je istakao da je i usaglašavanje novog sporazuma o slobodnoj trgovini i komunikacija koja se vodila u tom procesu, dodatni iskaz prijateljstva dvije strane. Ovaj sporazum će predstavljati novi zamah u ekonomskim i trgovinskim odnosima Crne Gore i Republike Turske, kazao je Simović i dodao da su privrednici odavno prepoznali ključne sektore i pravce saradnje, a na vladama dvije zemlje ostaje da oživotvore sporazume koje su potpisale.

U vezi sa tim, potpredsjednik Simović je pozvao parlamente obje zemlje da snažnije i pravovremeno, slijedeći već potvrđene dobre namjere dvije vlade, kroz ratifikaciju, daju punu pravnu snagu sporazumima koji su potpisani.

Volkan Bozkir je nakon što potpredsjedniku Simoviću zahvalio na toplom prijemu istakao da Republika Turska pridaje veliku pažnju Crnoj Gori, koja mnogim zemljama može da posluži kao primjer multietničkog i multikonfesionalnog sklada i suživota. „Turska Crnu Goru vidi kao iskrenog saveznika u NATO, ali i kao prijatelja sa kojim je izgradila čvrste mostove prijateljstva“, kazao je Bozkir. To potvrđuje i posjeta Odbora za vanjske poslove Velike narodne skupštine Republike Turske, koji je u Crnu Goru doputovao u punom sastavu i sa predstavnicima svih parlamentarnih partija, istakao je Bozkir.

Potpredsjednik Simović i predsjednik Odbora Bozkir su se saglasili da trenutni nivo ekonomsko-trgovinskih odnosa Crne Gore i Turske, iako zadovoljavajući, sa izrazito pozitivnim trendovima, ne iskazuje realne mogućnosti. Kao polja u kojima je potrebno maksimalno iskoristiti potencijale istaknuti su turizam, industrija, poljoprivreda, drvoprerada i direktne investicije. Imajući to u vidu, Bozkir je sugerisao da se naredna sjednica Mješovite komisije za ekonomsku saradnju Vlade Crne Gore i Vlade Republike Turske održi u Turskoj što je prije moguće i pozvao potpredsjednika Simovića da tom prilikom bude i gost Velike narodne skupštine Republike Turske.

https://portalanalitika.me

Check Also

Ambasada Turkiye u Crnoj Gori priredila svečani iftar, prisustvovali najviši državni zvaničnici

Svima vam čestitam mjesec ramazan. Danas smo se okupili sa dragim gostima i ovo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.