18.7.2024 3:24
Breaking News

Sulejmanije džamija

Sulejmanije džamija 🇹🇷

Sulejmanije džamija, koju je Mimar Sinan definisao kao svoje zrelije ostvarenje, sagrađena je u periodu od 1551. i 1558. godine po naredbi osmanskog sultana Sulejmana Veličanstvenog. Džamija Sulejmanije jedan je od najvažnijih primjera klasične osmanske arhitekture. Kupola džamije, koja ima četiri minareta, dva sa tri balkona i dva sa dva balkona (şerefet), visoka je 53 metra. Priča se da je prvi kamen džamije, koja se počela graditi na jednom od najljepših mjesta u Istanbulu, položio veliki učenjak Şeyhülislam Ebussuud Efendi.

Džamija ima jednu glavnu kupolu, dvije polukupole i dvije četvrtine kupole te deset manjih kupola. Glavna kupola visoka je 53 metra. Džamija, koja ima unutrašnju površinu od otprilike 3 hiljade i 500 kvadratnih metara, duga je 59 metara i široka 58 metara, a svjetlost prima sa 238 prozora.

Ispred džamije, koja ima pet vrata, iznad mihraba se nalaze prozori u boji. Sunčeva svjetlost koja ulazi sa prozora koji su djelo İbrahima Uste, poznatog majstora toga doba, upoređuju se sa Mimar Sinanom Şehper-i Cibril (Džibrailova krila). U džamiji postoje četiri vrlo dragocjena granitna stuba, a oni su u džamiju donešeni iz Aleksandrije, Baalbeka, Kıztaşı-a i Saray-ı Amire-a u Istanbulu. Mimar Sinan, ova četiri stuba, od kojih je svaki visine 9,02 metra i 40-50 tona, upoređuje sa Pravednim halifama (četiri halife). Pod džamije popločan je mermerom i ima veliko unutrašnje dvorište sa troje vrata okruženo sa kupolastih tremovima.

Minareti, nazvani “džamijski minareti” i “Haremski minareti”, ukazuju na to da je Kanuni bio četvrti sultan od osvajanja Istanbula a svih deset balkona na to da je on bio 10. sultan Osmanskog carstva. Turbe ispred mihraba pripada Sulejmanu Veličanstvenom, koji je od svog novca sagradio džamiju, a turbe pored njega pripada njegovoj supruzi Hurem Sultan.

#SüleymaniyeCamisi #İstanbul #MimarSinan #Türkiye

Yunus Emre Podgorica

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.