20.7.2024 15:45
Breaking News

Susret ambasadora Bralića s direktorom Instituta Junus Emre (Yunus Emre)

Ambasador Bralić je imao sastanak s direktorom Instituta Junus Emre prof.dr Hajati Develijem. Sastanku je i prisustvovao koordinator kulturnih centara za Balkan dr Rahman Ademi.

Institut Junus Emre ima za cilj da promoviše kulturu Republike Turske, prije svega kroz saradnju sa univerzitetima i otvaranjem katedre za turski jezik i književnost, organizuje različite naučne, kulturne, folklorne simpozijume i festivale, podrži naučna istraživanja, uspostavi saradnju sa univerzitetima, rad sa naučnicima, istoričarima, umjetnicima, folklornim društvima itd. Institut Junus Emre trenutno ima preko 30 kulturnih centara van granica Turske, pretežno u zemljama Kavkaza, Srednje Azije i Balkanskim zemljama.

Ambasador Bralić je prenio informacije o dosadašnjoj saradnji Crne Gore i Turske na svim nivoima, posebno stavio akcenat na saradnju na polju kulture. Izrazio želju da Institut Junus Emre ubrzo počne sa punim kapacitetom rada u Crnoj Gori. Ambasador Bralić je prenio da je ambasada do sada uradila dosta toga na polju kulture da približi građanima Turske Crnu Goru, kroz časopis Diplomat atlas na turskom jeziku, emitovanje dokumentarnih emisija o Crnoj Gori u saradnji s TRT državnom televizijom, Samanyolu TV, saradnji s mnogim opštinama i organizovanjem večeri kulture Crne Gore kroz prikazivanje folklora, muzike, video prezentacija, saradnji s Turskim Istorijskim Institutom, prisustvom na sajmovima turizma itd.

Direktor Develi se zahvalio ambasadoru Braliću na posjeti i istakao da je na funkciji direktora Instituta od marta prošle godine i da je njegova prva zvanična posjeta bila Crnoj Gori koja je na njega ostavila pozitivan utisak. Shodno tome, iako još uvijek nemaju prostorije Instituta u CG, započeli su sa aktivnostima tako što su poslali predstavnika kulturnog centra za Crnu Goru koji trenutno ima svoju kancelariju u ambasadi RT u Podgorici. Isto tako bili su dio programa Karver u CG, gdje su bili prisutni s muzičkom grupom, režiserima filma  i folklorom. Nadaju se da će Sporazum o uspostavljanju, funkcionisanju i aktivnostima kulturnih centara biti ubrzo potpisan i da će početi s izgradnjom Instituta u Podgorici. Istakao je na dobru saradnju sa Filozofskim Fakultetom u Nikšiću i nadaju se da će ubrzo imati i katedru za turski jezik i književnost gdje će poslati profesore.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.