14.7.2024 22:24
Breaking News

Susret ambasadora Bralića s ministrom za šumarstvo i vodoprivredu RT prof.dr Vejselom Eroluom

Ambasador Bralić je imao susret s ministrom za šumarstvo i vodoprivredu RT prof.dr Vejselom Eroluom (Veysel Eroğlu).

Ambasador se zahvalio na prijemu i kratko se osvrnuo na ukupne odnose između dvije zemlje. Naglasio je brojne međudržavne posjete na svim nivoima zvaničnika RT i CG i tom prilikom pozvao i ministra Erolua da i on u bliskoj budućnosti posjeti Crnu Goru.

Poslije kratkog uvoda o stanju šuma u Crnoj Gori ambasador je dao akcenat na oblasti na koje je Crnoj Gori potrebna saradnja, podrška i pomoć RT a to su:

-Potpisivanje Sporazuma u oblasti vanrednih situacija,

-Formiranje Regionalnog centra za prevenciju od požara za CG i BiH, sa sjedištem u CG-Podgorica,

-Unapređenje sistema zaštite šuma od požara,

-Edukacija za prevenciju od požara,

-Izgradnja informacionionog sistema u šumarstvu za brzo javljanje i organizaciju zaštite od požara.

Ministar Erolu je izrazio zadovoljstvo posjetom ambasadora i prenio da je dosta puta posjetio BiH ali da u Crnu Goru još nije bio i izrazio želju da je posjeti u bliskoj budućnosti.

Dao je odgovor na prijedloge ambasadora, podrzao prijedloge i obecao punu pomoc i podrsku za ostvarivanje saradnje izmedju dvije zemlje. Predložio da se formira radna grupa od predstavnika crnogorske i turske strane koja bi vodila i koordinirala akcije dalje saradnje po pıtanju brige zaštite šuma od požara, o vodoprivredi, hidro-branama, hidro-potencijalu.

Direktorat Uprave za šume i direktorat za vodoprivredu su u sastavu Ministarstva za šumarstvo i vodoprivredu RT.

Nakon dobijenih informacija od crnogorske strane o presjeku stanja šuma i vodoprivrede, turska strana ce napraviti plan i program posjete radnoj grupi u Crnoj Gori.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.