29.5.2024 0:08
Breaking News

Tag Archives: ad vunko

Oglas za prodaju imovine AD Vunko

Stečajni upravnik A.D.“VUNKO“ u stečaju B.Polje na osnovu čl.80 Zakona o     insolventnosti privrednih društava „Sl.list RCG“ br.06/02,01/06 i 02/07 oglašava                                                           JAVNO NADMETANJE                               za prodaju imovine A.D.“VUNKO“ u stečaju Bijelo Polje   Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:  1.  Zemljište:        Površine 81.523/94.673m2, L.N.3535 KO B.Polje dio katastarske parcele br.8/1,sa        pravom sukorišćenja.       2.   Poslovne zgrade u …

Read More »