25.7.2024 3:20
Breaking News

Tag Archives: ambasada crna gora

Susret ambasadora Bralića s direktorom Instituta Junus Emre (Yunus Emre)

Ambasador Bralić je imao sastanak s direktorom Instituta Junus Emre prof.dr Hajati Develijem. Sastanku je i prisustvovao koordinator kulturnih centara za Balkan dr Rahman Ademi. Institut Junus Emre ima za cilj da promoviše kulturu Republike Turske, prije svega kroz saradnju sa univerzitetima i otvaranjem katedre za turski jezik i književnost, organizuje različite naučne, kulturne, folklorne simpozijume i festivale, podrži naučna …

Read More »