26.5.2024 23:01
Breaking News

Tag Archives: prodaja vunka

Oglas za prodaju imovine AD Vunko

Stečajni upravnik A.D.“VUNKO“ u stečaju B.Polje na osnovu čl.80 Zakona o     insolventnosti privrednih društava „Sl.list RCG“ br.06/02,01/06 i 02/07 oglašava                                                           JAVNO NADMETANJE                               za prodaju imovine A.D.“VUNKO“ u stečaju Bijelo Polje   Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika:  1.  Zemljište:        Površine 81.523/94.673m2, L.N.3535 KO B.Polje dio katastarske parcele br.8/1,sa        pravom sukorišćenja.       2.   Poslovne zgrade u …

Read More »

Raspisan tender za prodaju AD Vunko Bijelo Polje

Stečajni upravnik A.D.“VUNKO“ u stečaju B.Polje na osnovu čl.80 Zakona o     insolventnosti privrednih društava „Sl.list RCG“ br.06/02,01/06 i 02/07 oglašava   JAVNO NADMETANJE                               za prodaju imovine A.D.“VUNKO“ u stečaju Bijelo Polje   Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika zemljišta i objekata: 1.  Zemljište: Površine 92.510/94.673m2, L.N.3535 KO B.Polje katastarske parcele br.8/1,sa pravom sukorišćenja. Zemljište uz   privredne  zgrade je  površine …

Read More »