30.5.2024 11:42
Breaking News

Tag Archives: turska banka

Turske banke prelaze na digitalnu mrežu za prenos zlata

Turske banke izbjegle su transfer kriptovalute predstavljajući fizičke jedinice zlata putem blockchain platforme koju je razvila istanbulska banka za kliring, poravnanja i kastodi (Takasban). Privatna kriptovaluta, nazvana BiGA, predstavlja ekvivalent jednom gramu zlata u trezorima Istanbulske berze. BiGA blockchain platforma i sistem prenosa zlata služe za izvoz, amortizaciju i prenos digitalne imovine, a sadrži i mogućnosti integracije, namirenja, nadgledanja i …

Read More »

18 turskih banaka na listi hiljadu najvećih banaka u svijetu

Časopis The Banker je objavio listu hiljadu najvećih banaka na svijetu za 2014. godinu, na kojoj se našlo 18 banaka iz Turske, među kojima je prva Turkiye Is Bankasi.  The Banker izlazi od 1926. godine i uspostavlja komunikaciju između svih banaka i finansijskih centara u svijetu, U julskom broju časopisa objavljena je lista hiljadu najvećih banaka na svijetu. Prema tom …

Read More »