26.5.2024 14:18
Breaking News

Tag Archives: univerzitet aydin

Saradnja sa Aydin Univerzitetom iz Turske

Fakultet za poslovne studije Univerziteta Mediteran iz Podgorice je potpisnik protokola o saradnji sa Univerzitetom Aydin iz Turske. Kroz MEVLANA program, koji je finansirala Vlada Republike Turske, omogućena je razmjena nastavnog kadra i studenata Univerziteta Mediteran.Više o Mevlana programu razmjene možete naći na web stranici: http://ebs.aydin.edu.tr/index.iau?Page=UluslararasiProgramlar&Action=View&ln=en#mevlanaUniverzitet Aydin stipendira 600 najboljih studenata ili pokriva određeni iznos troškova smještaja studenata u Istanbulu. Studentima …

Read More »