29.5.2024 20:22
Breaking News

Tag Archives: znacaj crnogorskih luka

Konferencija-Osmanlije na Jadranskoj obali-značaj crnogorskih luka

U organizaciji Ambasade Turske u Podgorici i domaćina ambasadora Mehmet Niyazi Tanilira 17.aprila tekuće godine će biti održana konferencija Prof.dr Idriza Bostana pod nazivom Osmanlije na Jadranskoj obali-značaj crnogorskih luka sa trgovinskog i vojnog aspekta. Konferencija će se održati 17.aprila sa početkom u 19 h u hotelu Ramada u Podgorici.

Read More »