14.4.2024 10:33
Breaking News

Tender za prodaju SOLANE Ulcinj

Stečajna uprava Solane “Bajo Sekulić” objavila je danas novi tender za prodaju cjelokupne imovine preduzeća po početnoj cijeni od 149 miliona eura.

Na prodaju je nepokretna i pokretna imovina koju čine zemljište, poslovne zgrade, elektroenergetski i objekti za vodu i gasovod, kanali, sve locirano u Opštini Ulcinj na površini od oko 14,5 miliona kvadrata, kao i tehnološka i kancelarijska oprema, građevinska mehanizacija i transportna sredstva.

Javna prodaja cjelokupne imovine stečajnog dužnika, biće održana prikupljanjem pisanih ponuda koje se mogu dostavljati najkasnije do 26. oktobra do 11 sati u pisarnicu Privrednog suda u Podgorici, kada će biti javno otvorene.

Stečajni upravnik će nakon toga, u roku do 15 dana donijeti odluku o najboljem ponuđaču i proglasiti ga kupcem. Izabrani kupac u narednih 60 dana mora sa stečajnim upravnikom zaključiti ugovor o kupoprodaji, a nakon toga, za 30 dana dužan je da uplati kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos depozita.

Pravo da učestvuju na javnom nadmetanju imaju sve kompanije i građani iz zemlje i inostranstva koji uplate depozit za učešće od jedan odsto početne cijene ili prilože garanciju poslovne banke na naznačenu vrijednost, neopozivu i naplativu na prvi poziv.

Dokaz o uplati depozita ili bankarska garancija se mora staviti na uvid prije početka otvaranja koverata sa ponudama. Bankarska garancija će se prihvatiti tek nakon utvrđivanja njene validnosti.

U oglasu je navedeno da je predmet prodaje cjelokupna imovina dužnika i neće se smatrati valjanom ponuda koja se odnosi samo na kupovinu pojedinih dijelova imovine.

Imovina se prodaje u viđenom stanju, pravnom i faktičkom, bez prava na bilo kakvu reklamaciju.

Ponuda učesnika javnog nadmetanja mora da sadrži najmanje početnu cijenu.

Imovina će se prodati onom ponuđaču koji ponudi najveću kupoprodajnu cijenu, kao i ako na javnom nadmetanju bude učestvovao barem jedan ponuđač koji zadovolji tenderske uslove.

Uplaćeni depozit će se vratiti ostalim ponuđačima, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ukoliko kupac ne zaključi ugovor u propisanom roku, gubi pravo na povraćaj depozita.

Stečajni upravnik može prekinuti postupak prodaje, u svakoj fazi postupka, bez ikakvih posljedica ili obaveza prema bilo kom od učesnika u postupku.

Zainteresovani mogu razgledati imovinu uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

U kompaniju je 2005. godine uveden programirani stečaj zbog duga od 13 hiljada eura, a šest godina kasnije i klasični, koji je rezultirao otpuštanjem svih radnika.

Krajem maja propala je i 12. licitacija za prodaju cjelokupne imovine Solane po cijeni od 169 miliona eura, jer nije bilo zainteresovanih kupaca.

Javno preduzeće Nacionalni parkovi Crne Gore preuzelo je početkom septembra u jednogodišnji zakup imovinu Solane “Bajo Sekulić”.

U cilju zaštite biodiverziteta, Nacionalni parkovi će preduzimati potrebne mjere i radnje kako bi se održao i unaprijedio uspostavljeni ekosistem u zakupljenom području.

Turske kompanije su izrazile zainteresovanost za prodaju ulcinjske solane.

Check Also

Ambasada Turkiye u Crnoj Gori priredila svečani iftar, prisustvovali najviši državni zvaničnici

Svima vam čestitam mjesec ramazan. Danas smo se okupili sa dragim gostima i ovo je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.