14.7.2024 21:12
Breaking News

Turci i Njemci u trci za privatizaciju Kontejnerskog terminala

Vlada Crne Gore i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrile su tendersku dokumentaciju za proces prodaje državnog paketa akcija Kontejnerskog terminala i generalnih tereta Bar. Glavne kompanije koje su prošle pretkvalifikacionu fazu i kojima je odobreno da pripremaju ponudu za privatizaciju barskog preduzeća su turska kompanija Global Ports i njemačka HHLA, potvrđeno je “Vijestima” u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva.

“Vijestima” je saopšteno iz tog resora Vlade da očekuju da konkretne ponude za kupovinu akcija budu “dostavljene do 30. juna ove godine”.

Tendersku dokumentaciju su pripremali konsultanti kompanije REBEL iz Roterdama čija je osnovna djelatnost lučki transport. Sva dokumenta su objavljena na sajtu http://www.bar-transaction.com/, a pristup sajtu imaju samo kompanije koje su u prethodnoj fazi tendera stekle pravo da predstave ponude za taj projekat.

“Uslovi kupoprodajnog i ugovora o koncesiji su u odnosu na prethodni tender koji nije bio uspješan, u jednom dijelu izmijenjeni. U Kontejnerskim terminalima je sproveden socijalni program kojim je, uz pomoć EBRD-a, optimizovan broj radnika. Kredit EBRD je iskorišćen i za nabavku nove opreme tako da su to razlozi atraktivnosti barske kompanije”, saopštili su iz Ministarstva saobraćaja.

U pretkvalifikacionoj fazi tri kompanije su odustale od tendera. U Ministarstvu su ocijenili da su glavni razlozi za odustajanje globalna ekonomska situacija, projektovani obim tereta u odnosu na investiciona ulaganja, veliki broj zaposlenih.

Njemačka kompanija Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) godinama unazad gradi sigurnu logističku mrežu između luka zajedno sa efikasnim kontejnerskim terminalima, transportnim sistemima visokih performansi i sveobuhvatnim logističkim uslugama. Na taj način se stvaraju logističke mreže koje štite i podstiču razvoj ekonomije.

“Turska je počela da sprovodi operacije sa kontejnerskim teretom kasnije od mnogih drugih razvijenih zemalja, tako da postoji značajan prostor za budući rast. Grupa Global Ports nudi širok spektar prilagođenih usluga za uvoz i izvoz logističkih operacija u lučkom poslovanju. Dvije glavne djelatnosti firme su operacije sa kontejnerskim terminalima i operacije u industriji ulja”, naveli su iz Ministarstva saobraćaja.

Investitoru će, kako je predviđeno tenderom, biti odobrena koncesija na 30 godina. Glavni kriterijumi na ovom nadmetanju su da potencijalni kandidat posjeduje najmanje jedan ili kontroliše i vodi najmanje jedan kontejnerski terminal, da ima minimalni godišnji promet od 100 hiljada stopnih kontejnera (TEU), da ima godišnji pretovar generalnog tereta od 200.000 tona u godini, da kandidat obezbijedi (putem zaduživanja ili postojećim kapitalom) minimum 50 miliona eura za finansiranje projekta, kao i da je kandidat finansijski zdrav.

Kontejnerski terminali nastali su izdvajanjem iz Luke Bar.

Poziv za otkup akcija i malih dioničara

“Vijesti” su pitale  do kada najkasnije manjinski akcionari Kontejnerskih terminala mogu očekivati poziv za otkup njihovih akcija od investitora i hoće li se te dionice kupovati   sa državnim paketom ili naknadno.

“Akcije manjinskih akcionara biće otkupljivane zajedno sa državnim akcijama, a planirano je da prije 30. juna  bude objavljen i javni poziv za otkup akcija. Nakon toga će se  preciznije znati koliko je manjiskih akcionara zainteresovano za prodaju”, saopštili su iz  Ministarstva saobraćaja.

Vijesti.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.