20.7.2024 14:14
Breaking News

Turska kompanija kupuje Kontejnerski terminal?

Kompanija Global Ports Holding iz Istanbula jedina je dostavila ponudu za kupovinu 62 odsto akcija društva AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar, saopšteno je nakon sjednice vladinog Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Na danas održanoj sjednici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade i predsjednik Savjeta Milo Đukanović, razmatran je Izvještaj Tenderske komisije o rezultatima javnog tendera za prodaju 62 akcija AD “Kontejnerski terminal i generalni tereti” Bar, sa prijedlogom Ugovora.

Kako je saopšteno iz Vlade od četiri kompanije koje su se kvalifikovale na tender, u predviđenom roku ponudu je dostavila jedna – Global Ports Holding iz Istanbula.

“Savjet je prihvatio Izvještaj Tenderske komisije, uz zaključak da treba obaviti dodatnu konsultaciju sa ponuđačem u cilju otklanjanja dilema o pojedinim stavkama Kupoprodajnog ugovora i nakon toga, zajedno sa Ugovorom o koncesiji, dostaviti ga Vladi na razmatranje i usvajanje”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Savjet je, kako se navodi u saopštenju, prihvatio i Prijedlog protokola o zatvaranju ugovora o privatizaciji fabrike 4. Novembar iz Mojkovca, koji će biti dostavljen Vladi na razmatranje i usvajanje.

Savjet je utvrdio prijedloge aneksa Ugovora o prodaji 81 odsto akcijskog kapitala “Centar za odmor, rekreaciju i liječenje” Igalo i Aneksa Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u kupo-prodaji hotela “As” u Petrovcu.

“Savjet je obavezao resorno ministarstvo i Sekretarijat za razvojne projekte da u najkraćem roku imenuju stručni tim koji će pripremiti izvještaj o visini pretrpljene štete i izgubljene dobiti države povodom nerealizovanih obaveza iz kupoprodjnih ugovora za hotele “”Jezera” i “Planinka”, koji će predstavljati osnov za formiranje tužbenog zahtijeva prema nadležnom sudu, odnosno za eventualni postupak vansudskog poravnanja”, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade je saopšteno i da se Savjet upoznao i sa Informacijom o mogućnostima investicionih ulaganja u Jadransko brodogradilište u Bijeloj, za šta postoji interesovanje vlasnika Poroto Montenegra Pitera Manka.

“Po pitanju razvojne orijentacije te kompanije, stav Savjeta je da je njena perspektiva u jating industriji na bazi visokih standarda u oblasti životne sredine, što je u direktnoj saglasnosti sa strategijom razvoja turizma u Crnoj Gori”, saopšteno je iz Vlade.

Na današnjoj sjednici, Savjet je prihvatio zahtjev društva “Montepranzo Bokaprodukt” o prodaji dijela njegovog zemljišta Javnom preduzeću Aerodromi Crne Gore neposrednom pogodbom i razmotrio druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.