20.7.2024 15:12
Breaking News

Turska kompanija zainteresovana za ulaganja u Rudnik uglja Berane

Turska kompanije “Ankara Kjumur” zainteresovana je za investiranje u Rudnik uglja Berane, saopšteno je na današnjem sastanku u Privrednoj komori PKCG.

Predstavnik tog preduzeća Hamdi Goksu objasnio je da bi isporuka 240.000 tona uglja Elektroprivredi EPCG omogućila da se zaposli 150 domaćih radnika i 30 iz Turske. Istakao je da su porezi i doprinosi u Turskoj upola manji nego u Crnoj Gori.

“Mi bismo za 18 mjeseci investirali oko 1,5 miliona eura u Rudnik i kreirali polumehanizovani sistem proizvodnje”, rekao je Goksu.

Na sastanku je ocijenjeno da je potrebno naći rješenje da Rudnik uglja Berane nastavi sa radom na tržišnim osnovama, jer je to u interesu vlasnika, zaposlenih, ekonomije i društvene zajednice. Ministar kapitalnih investicija Mladen Bojanić naglasio je da će Vlada tražiti rješenje za Rudnik uglja Berane u korist svih.

“Imamo volje i uvjereni smo da možemo doprinijeti da se obnovi proizvodnja u Rudniku”, rekao je Bojanić i ukazao na ograničenja prvenstveno sa ekološkog aspekta koja nameće Evropska energetska zajednica.

On je rekao da rješenje za nastavak rada rudnika, koje bude predloženo, mora da dobije saglasnost Agencije za zaštitu konkurencije.

“Formirali smo Ministarstvo za kapitalne investicije u čijem su fokusu rudarstvo, energetika, saobraćaj, pomorstvo i investicije. Cilj nam je da pružimo puni doprinos i sa vlasnikom pronađemo rješenje za Rudnik uglja Berane, na dobrobit cjelokupne društvene zajednice”, kazao je Bojanić.

Govoreći o mogućnosti izgradnje toplane, Bojanić ističe da je riječ o sveobuhvatnom rješenju koje treba detaljno sagledati, te da postoji ekonomska opravdanost s obzirom na to da bi se jednom
investicijom riješili brojni problemi, ali da treba uraditi neophodna istraživanja i studije u vezi sa tim projektom. On je pozvao je sve crnogorske opštine da daju predloge za kapitalne investicije, nakon čega će Ministarstvo izabrati prioritete.

Predsjednik PKCG Vlastimir Golubović ukazao je na dugu istoriju Rudnika Berane, čiji počeci datiraju prije Prvog svjetskog rata i njegov značaj za privredu, posebno sjevera Crne Gore.

“Projektovani kapacitet rudnika je 250.000 tona, a maksimalna proizvodnja od 106.000 tona je ostvarena 1986. godine. Kompletna proizvodnja uglja se isporučivala Termoelektrani Pljevlja. Vlasnik rudnika od 2014. je kompanija Metalfer koja je zapošljavala 157 radnika. Kada je u martu 2020. godine obustavljena proizvodnja, zaposleno je bilo 86 radnika. Ovdje smo da razmotrimo sve mogućnosti da se sačuva ovaj privredni subjekt, što je interesu kompanije, zaposlenih, Opštine Berane i cjelokupne ekonomije Crne Gore”, naveo je Golubović.

Izvršni direktor Rudnika uglja Berane Rade Guberinić, upoznao je učesnike sastanka sa privatizacijama kroz koje je kompanija prošla od 2002. godine. Sadašnji vlasnik Metalfer uložio je u revitalizaciju rudnika četiri miliona eura, finansirajući oporavak, te subvencionirajući minus koji je kompanija pravila posljednjih godina.

“Početkom pandemije obustavljena je proizvodnja, zadržano oko 15 radnika kojima se redovno isplaćuju zarade, a ostali su dobili otpremnine”, saopšteno je na sastanku.

Prema riječima Guberinića, vlasnik rudnika je, pored navedenih problema u poslovanju, spreman da nastavi proizvodnju, ukoliko se iznađe održiv model.

“Rudnik uglja trenutno plaća po osnovu raznih obaveza prema državi (koncesiona naknada, PDV, porezi na nepokretnosti i zarade, doprinosi…) 80.000 eura mjesečno, a da za njegovo rentabilno
poslovanje ovaj trošak treba da iznosi 30.000 eura. Ulaskom novog investitora može se prevazići ova situacija. Druga varijanta je izgradnja toplane koja bi uz ugalj iz Rudnika koristila komunalni otpad i biomasu”, kazao je Guberinić.

Direktor proizvodnje u EPCG Luka Jovanović objasnio je saradnju sa Rudnikom uglja Berane.

“Termoelektrana može da preuzme 150.000 do 180.000 tona beranskog uglja, što čini sedam do 10 odsto proizvodnje Rudnika uglja Pljevlja”, naveo je Jovanović koji smatra da je kvalitetno rješenje za Rudnik izgradnja nove toplane.

Savjetnik predsjednika Opštine Berane Darko Stojanović istakao je važnost Rudnika uglja za Berane i sjever Crne Gore.

“Obnavljanje proizvodnje u Rudniku, na održiv i tržišni način je u interesu svih i doprinijeće povećanju zaposlenosti na našem području. Rudnik će u Opštini uvijek imati iskrenog partnera”, rekao
je Stojanović.

Sekretar Odbora udruženja energetike i rudarstva Ranko Vukmirović smatra da Crna Gora mora valorizovati rudna ležišta dok još može. On je saglasan sa predlogom da se izgradi toplana koja bi u radu koristila ugalj iz beranskog rudnika.

Predsjednik PKCG Golubović izrazio je nadu da će uz angažovanje svih aktera Rudnik Berane obnoviti proizvodnju i istakao da su na raspolaganju svi kapaciteti ove poslovne asocijacije kako bi se unaprijedio ambijent i kompanijama omogućilo uspješno poslovanje.

www.cdm.me

Foto: https://twitter.com/exyuaviation/status/1074031810097635328

Check Also

Otvorena avio linija Podgorica – Ankara

Niskotarifna komanija, Pegasus Airlines saobraćaće ponedjeljkom i petkom na liniji Podgorica – Ankara. “Srećan sam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.