18.7.2024 4:00
Breaking News

Turske ambasade zastupaju državljane Crne Gore u 23 države Afrike i Azije

Sporazumom između Crne Gore i Republike Turske o pružanju – konzularne zaštite crnogorskim državljanima, koji je usvojila Vlada na prošloj sjednici, predviđeno je zastupanje turskih diplomatsko-konzularnih predstavništava u ukupno 23 države Afrike i Azije kao i jedne karipske države.

“Sporazumom je predviđeno da će diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Turske pružati konzularnu zaštitu crnogorskim državljanima u sljedećim zemljama: Kraljevina Bahrein, Republika Benin, Republika Bocvana, Burkina Faso, Republika Kamerun, Kraljevina Kambodža, Republika Čad, Demokratska Republika Kongo, Obala Slonovače, Džibuti, Republika Gabon, Republika Gambija, Republika Gvineja, Kirgiska Republika, Republika Madagaskar, Republika Mali, Sultanat Oman, Država Palestina, Republika Ruanda, Republika Južni Sudan, Republika Sudan, Republika Tadžikistan, Republika Uzbekistan i Republika Zimbabve”, navodi se u informaciji o završenim pregovorima o zaključivanju sporazuma Turske i Crne Gore koji je usvojila Vlada na prošloj sjednici.

U sporazumu se precizira da se zastupanje odnosi u slučaju hitnih konzularnih situacija ili potreba, a naročito hapšenja, zadržavanja i pritvaranja, kao i izdavanja putnih dokumenata za povratak u Crnu Goru u slučaju njihovog gubitka, krađe ili oštećenja, te pružanja fmansijske pomoći uz saglasnost nadležnih organa Crne Gore. Komunikacija će se odvijati posredstvom Ambasade Republike Turske u Podgorici.

“Potpisivanje predloženog Sporazuma, a na bazi dobre prakse i implementacije prethodno potpisanih sporazuma o konzularnom zastupanju i pružanju konzularne zaštite crnogorskim državljanima u zemljama u kojima Crna Gora nema svoja diplomatsko-konzularna predstavništva, doprinijeće pružanju adekvatne konzularne zaštite i pomoći u gore navedenim zemljama”, navodi se u dokumentu.

U skladu sa međunarodnim pravom, zakonodavstvom i praksom država prijema, diplomatsko-konzularne misije Republike Turske na teritoriji država pomenutih ovim sporazumom će obezbijediti konzularnu pomoć crnogorskim državljanima u slučaju pritvaranja, hapšenja ili zatvora, kao i pružati pomoć u repatrijaciji ugroženih crnogorskih državljana, piše u sporazumu.

U skladu sa odobrenjem nadležnih organa pomenutih zemalja, član diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Turske može posjetiti pritvorene, uhapšene ili zatvorene crnogorske državljane, na njihov zahtjev. U slučaju značajne udaljenosti od sjedišta diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Turske, takva posjeta može biti odbijena. U tom slučaju, diplomatsko – konzularno predstavništvo Republike Turske će pokušati da pribavi informacije o stanju lica i sa time će upoznati Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore, precizira se u memorandumu.

Navodi se i da crnogorski državljani kojima je potreban putni dokument mogu se zahtjevom za njegovo izdavanje obratiti diplomatsko konzularnom predstavništvu Republike Turske u zemlji prijema.

“Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore će snabdjeti diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Turske sa neophodnim praznim obrascima putnih dokumenata. Specimeni putnih dokumenata biće unaprijed isporučeni nadležnim organima zemlje prijema. Diplomatsko-konzularna služba Republike Turske će riješiti zahtjev za izdavanje putnog dokumenta sa nadležnim organima Crne Gore, posredstvom Ambasade Republike Turske u Podgorici.. Putni dokument će biti izdat samo nakon što je primljeno pisano odobrenje od nadležnih crnogorskih organa”, navodi se u dokumentu.

Vlada se prilikom rada na sporazumu pozvala na član 32 Zakona o vanjskim poslovima Crne Gore u kojem se navodi da radi zaštite interesa Crne Gore i njenih građana i pravnih lica u državama u kojima Crna Gora nema diplomatsko ili konzularno predstavništvo, Vlada može da zaključi sporazum sa trećom državom koja će te interese štititi preko svog diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ii skladu sa međunarodnim pravom i diplomatskom praksom.

Vlada može da zaključi sporazum o zaštiti interesa trećih država i njihovih državljana u inostranstvu preko diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore. Republika Turska je zvanično priznala Crnu Goru 12. juna 2006. godine. Diplomatski odnosi između dvije države uspostavljeni su 3. jula. 2006. godine.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.