25.7.2024 2:18
Breaking News

Turski hirurzi u Podgorici: Onkološkim pacijentima treba snažnija podrška

Crnogorski zdravstveni sistem bio je domaćin vrhunskim hirurzima iz Turske Cihanu Urasu i Halilu Kari, a dogovorene su edukacije i razmjena ljekara, koje će za cilj imati unapređenje operativnih procedura u Crnoj Gori, s akcentom na karcinom dojke.

Uz tim stručnjaka u KCCG Uras i Kara su izveli operativni zahvat, a potom održali i predavanje na Medicinskom fakultetu-

Dogovorena je naredna posjeta u septembru ove godine, a inicirana je i tromjesečna edukacija crnogorskih ljekara u Klinici Acibadem, koji su zainteresovani za različite operativne procedure, među kojima su posebno izdvojene tretiranje karcinoma dojke, kao i problematika operativnih zahvata nad gojaznim pacijentima.

Kara je predložio da se, shodno iskustvu u KCCG, taj trening ostvari prevenstveno za patologa, onkologa i radiologa iz Kliničkog centra, a predloženo je i organizovanje tematskih predavanja o tretiranju karcinoma dojke, u vidu svojevrsnog mini-kongresa.

Hrapović podržao je prijedlog slanja specijalista iz crnogorskog zdravstvenog sistema na Kliniku Acibadem u svrhu doedukacije, ali i sve buduće posjete turskih stručnjaka, koji bi tom prilikom podijelili i prenijeli svoje dragocjeno iskustvo i znanje na crnogorske kolege i studente medicine.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.