14.7.2024 21:36
Breaking News

Turski “Polin” gradi akva park u Štoju

Ulcinjska Skupština usvojila je juče većinom glasova odluku o raspisivanju javnog poziva za davanje u dugoročni zakup nepokretnosti čime je otklonjena i posljednja prepreka da turski “Polin” uđe u posao izgradnje zabavnog akva parka u Donjem Štoju u zaleđu Velike plaže na zemljištu od blizu 26 hiljada kvadrata na period od 30 godina.

Glasanju nijesu prisustvovali odbornici DPS, DUA i SNP koji su žestoko kritikovali predlog predsjednika Opštine Fatmira Đeke tvrdeći da je odluka pravno nevaljana i da je na štetu mještana Štoja.

Odbornik DUA Hatidža Đoni kazala je da Ulcinj ima mnogo više lokacija prikladnijih za gradnju objekata takve vrste od zemljišta koje je predmet zahtjeva za povraćaj. “Međutim, ovo je bila već z av r šena priča. Čemu javni poziv ako se zna zakupac i investitor? “Polin” je odabrao čak i lokaciju pa se pitam čemu vlast, projekti i planovi ako neko drugi treba da dolazi i da određuje gdje će i šta da gradi po Ulcinju”, ocijenila je Đoni.

Ona je navela da turska firma jeste lider ali u proizvodnji a ne u uspješnom vođenju akva parkova. “Ne treba da budemo nekom majka a nekom maćeha.

To zemljište mora da ima isti status kao recimo Valdanos gdje bivši vlasnici takođe traže povraćaj imovine”, kazala je Đoni. Đeka je u završnoj riječi kazao da je zemljište opštin – sko i bez opterećenja te da u zaključku koji je sastavni dio odluke, stoji da se Skupština obavezuje da u slučaju povraćaja nepokretnosti, podnosiocima zahtjeva ponudi dva rješenja.

“Ili da preuzmu ugovor o zakupu, odnosno da traže ustupanje svih prava i obaveza koje ima Opština kao zakupodvac ili da zahtijevaju drugo zemljište iste vrijednosti u vlasništvu Opštine”, kazao je Đeka. Rudović Petru, Rudović Prenki i Rudović Antu, Viši sud u Podgorici je svojevremno odbio žalbu kao neosnovanu na odluku prvostepenog suda kojom je takođe odbijen njihov zahtjev za povraćaj parcele od blizu 25 hiljada kvadrata.

Sada je parcela predmet restitucije o kojoj će odlučiti Komisija za povraćaj i obeštećenje u Baru. Odlukom je navedeno da minimalna cijena zakupa iznosi 1,10 eura po kvadratu na godišnjem nivou, što je iznos od blizu 29 hiljada eura.

SDP: Zašt i ta vlasništva je obezbijeđena

Odbornik SDP Skender Elezag ić kazao je da bi neusvajanje odluke bila lo ša poruka svim potencijalnim investitorima nakon usvajanja brojnih akata koji im omogućavaju lakšu realizaciju projekata .

“Stoga je SDP ostao u sali i bio uzdržan tokom glasanja jer postoje neke nedoumice oko vlasništva. No, zaključkom smo zaštitili sve pretedente na to zemljište pa i b i vše vlasnike ukoliko pred nadležnim organima dokažu da je ono njihovokazao je Elezagić navodeći da će SDP, kao i ranije, uvijek biti tu kada se donose odluke koje se tiču razvoja grada i interesa građana.

www.vijesti.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.