25.7.2024 3:38
Breaking News

U Istanbulu otvorena kancelarija za crnogorske iseljenike u Turskoj

Ministar za ljudska i manjinska prava Suad Numanović je, na proslavi povodom Dana nezavisnosti Crne Gore, otvorio u Istanbulu Kancelariju “Udruženja socijalne solidarnosti i kulture iseljenika Jugoslavija- Crna Gora“.

Udruženje je formirano sa ciljem da bude uključeno u različite aktivnosti na unapređenju  saradnje između matične zemlje i zemlje prebivališta svojih članova.

“Republika Turska  je  među prvim državama priznala državu Crnu Goru. Takođe, jedna je od četiri države u svijetu, pored Sjedinjenih Američkih Država SAD, Argentine i Srbije koja sadrži najveću koncentraciju našeg iseljeništva. Prema procjenama Udruženja u Turskoj živi oko 250.000 naših iseljenika“, saopšteno je iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Pitanju evidencije iseljeništva Crna Gora poklanja značajnu pažnju, posebno nakon usvajanja Strategije saradnje sa dijasporom za period 2011-2014.godine. Sa obnovom državnosti, istoču u Ministarstvu, pitanje saradnje sa dijasporom uzdignuto je na nivo od najvišeg državnog interesa i posebno je prepoznata potreba njegovog sistemskog uređivanja.

Ministar  Suad Numanović je naglasio da je u vezi sa donošenjem Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljeništvom upravo završena javna rasprava o tekstu Nacrta tog zakona, kojim se po  prvi put uspostavlja normativni okvir i uređuju prioritetna pitanja saradnje sa iseljeništvom, način ostvarivanja i jačanja te saradnje, sredstva i nosioci saradnje, nadležnosti i međusobni odnosi institucija od državnog do lokalnog nivoa, zaštita prava i interesa iseljenika i iseljeničkih zajednica, kao i druga pitanja od značaja za dijasporu.

“Kompletan zakon rađen je u skladu sa ustavnim konceptom Crne Gore kao građanske države i jednakog statusa iseljenika iz svih migratornih  grupacija iz Crne Gore. Prijedlogom ovog zakona stvoren je osnov za formiranje Savjeta za saradnju sa iseljenišvom, koje će pružati pomoć u kreiranju i sprovođenju strategije, programa i ukupnih aktivnosti saradnje sa dijasporom“, naglašeno je u saopštenju.

Skup u Istanbulu je bio prilika da se prijateljima i partnerima u Turskoj Crna Gora predstavi kao dobar primjer multietničke, multinacionalne, multikonfensionalne i multikulturalne države. Numanović je iznio opredijeljenost države Crne Gore u pružanju maksimalne zaštite prava manjinskim narodima.

Vlada Crne Gore je 2012. godine potpisala Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori, a oformljena je i Mješovita komisija koja prati realizaciju potpisanog ugovora.

„Crna Gora i Turska imaju odlične bilateralne odnose i intenzivnu saradnju o čemu svjedoče brojni potpisani sporazumi između dvaju država. Kako se očekuje da će Crna Gora u  bliskoj budućnosti biti u Evropskoj uniji, investiranje u Crnu Goru je ulaganje u Evropu. Porast ulaganja u nekretnine je sve značajniji, kao i priliv po osnovu investicija u domaća preduzeća i banke. Oblasti saradnje od zajedničkog interesa pored turizma, su privreda, investicije, građevinarstvo i urbanizam“, dodaje se u saopštenju.

Članove crnogorske delegacije primili su predsjednica Opštine Bajram paša Atila Ajdiner i guverner opštine Hasan Gozen. Bajram paša je opštına u kojoj žıvı najvećı broj našıh ıseljenıka u Istanbulu.

U  razgovoru zvanıčnıka istaknut je značaj i kvalitet saradnje država Crne Gore i Turske kako u pomenutım oblastıma tako ı u očuvanju kulture našıh ljudı kojı žıve u Turskoj.

Ministar Numanović je poželio uspješan rad Kancelariji, siguran u kvalitet i dugoročnost dalje saradnje. Izrazio je svoje uvjerenje da će, otvaranjem kancelarije Udruženja, rad na očuvanju kulturnog identiteta našeg naroda dobiti jednu potpuniju dimenziju i da će naše mlade generacije koje žive na prostoru Turske, imati više mogućnosti da se upoznaju sa zemljom svojih predaka.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.