16.7.2024 6:03
Breaking News

Unapređenje saradnje sa turskim univerzitetima

SASTANAK REKTORA I TURSKOG AMBASADORA

„Posebno, ako se ima u vidu da Crna Gora i Turska dijele zajedničku kulturu i istoriju i da postoji veliki broj dokumenata u turskim državnim arhivima koji nijesu prevedeni na naš jezik“, navodi se u saopštenju.

Saradnja Crne Gore i Turske se, osim u društveno-humanističkim, može razvijati i u oblastima tehničko-tehnoloških nauka i umjetnosti, saopštio je rektor Univerziteta Crne Gore (UCG), Danilo Nikolić.

Nikolić je razgovarao sa turskim ambasadorom, Serhatom Galipom, o mogućnostima za unapređenje postojeće i uspostavljanje nove saradnje sa visokoškolskim ustanovama u Turskoj.

Iz UCG je saopšteno da je posebna pažnja posvećena izučavanju turskog jezika.

Izučavanje i bolje poznavanje turskog jezika bi, kako se navodi, doprinijelo naučnoistraživačkom radu u društveno-humanističkim naukama.

„Posebno, ako se ima u vidu da Crna Gora i Turska dijele zajedničku kulturu i istoriju i da postoji veliki broj dokumenata u turskim državnim arhivima koji nijesu prevedeni na naš jezik“, navodi se u saopštenju.

Nikolić i Galip su razgovarali o mogućnosti uspostavljanja bliže saradnje sa turskim univerzitetima.

Nikolić je ukazao da se univerzitetska saradnja dvije zemlje može, osim u oblasti društveno-humanističkih nauka, dalje razvijati i u oblasti tehničko-tehnoloških nauka i umjetnosti.

Galip je kazao da će turska Agencija za međunarodnu saradnju i koordinaciju u Crnoj Gori (TIKA) nastaviti da finansira izgradnju Fakulteta dramskih umjetnosti u okviru Univerzitetskog kompleksa Akademija umjetnosti na Cetinju.

On je pozvao UCG da naredne godine prijavi projekte koje bi mogla da finansira TIKA.

„UCG sa turskim univerzitetima sarađuje i kroz program Evropske unije Erasmus plus i program razmjene studenata i osoblja Mevlana, koji finansira Vlada Turske, a član je i Balkanske univerzitetske asocijacije, čiji je osnivač Univerzitet u Trakiji, sa kojim sarađuje kroz Mevlana program“, kaže se u saopštenju.

 

www.vijesti.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.