16.7.2024 6:06
Breaking News

Unaprijediti parlamentarnu saradnju sa Turskom

Parlamentarna saradnja veoma je važan segment ukupnih odnosa Crne Gore i Turske, a kroz sastanke parlamentarnih grupa moguće je dodatno unaprijediti, zaključeno je tokom sastanka potpredsjednika Skupštine Crne Gore Sulja Mustafića sa poslanicom Velike narodne Skupštine Turske Husnijom Erdogan.

Mustafić i Erdogan, predsjedavajući parlamentarnih grupa prijateljstva Crne Gore i Turske u Skupštinama dvije zemlje, naglasili su da su odnosi dvije države prijateljski, te da se odnosi na političkom, privrednom, kulturnom i obrazovnom planu sve više unapređuju.

Konstatovano je i da je partnerstvo dvije države prisutno na svim poljima saradnje, kao i kroz zajednička dostignuća na polju euro-atlantskih integracija.

Tokom sastanka je iskazana potreba za intenziviranjem kontakata preko parlamentarnih grupa prijateljstva, posebno kroz zajedničke sjednice u Crnoj Gori i u Turskoj.

Erdogan je predvodila delegaciju Zajednice Opština Turske koji su u Podgorici predali donaciju pogrebnih vozila za potrebe Islamske zajednice.

www.cdm.me

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.