20.7.2024 14:14
Breaking News

Univerziteti u Turskoj

U Turskoj se nalazi 176 univerziteta, od kojih su 103 državna i 73 vakufska, odnosno privatna. Broj studenata u Turskoj, uključujući redovno i vanredno studiranje, iznosi 4.3 miliona.

Studenti kojima su dodijeljene “Stipendije Turske” ne plaćaju školarinu za obrazovanje na univerzitetima na koje su raspoređeni.

Korisnicima stipendije iz programa “Stipendije Turske”, ukoliko nemaju certifikat o položenom ispitu turskog jezika, obezbijeđen je kurs turskog jezika u trajanju od jedne akademske godine. Za vrijeme pohađanja kursa turskog jezika oni imaju  ista prava kao i ostali studenti.

Par osnovnih informacija o najvećim univerzitetima:

Državni univerziteti u Istanbulu

Univerzitet Istanbul

Sa 560 godina svog postojanja državni Univerzitet Istanbul najjstarija je visokoškolska ustanova u Republici Turskoj, a ubraja se i među 10 najranije osnovanih univerziteta u Evropi. Ova ustanova gdje su se obrazovali, a i dalje obrazuju, vrhunski stručnjaci u raznim naučnim oblastima, s pravom nosi epitete ustanove prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ovo je jedan od najboljih univerziteta u Repubulici Turskoj, a spada i među najbolje univerzitete Azijsko-pacifičkog područja.

Državni Univerzitet Istanbul kao most između prošlosti i budućnosti djeluje sa svojih 20 fakulteta, 17 instituta, sedam stručnih visokih škola, 61 specijalistički i istraživački centar, te tri visoke škole. Studenti univerziteta pohađaju nastavu u 12 različitih kampusa koji se nalaze i na azijskoj i na evropskoj strani Istanbula. Centralni kampus univerziteta nalazi se unutar historijske jezgre grada Istanbula, na trgu Bejazit. Zanimljivo je istaći da su državni Univerzitet Istanbul, koji se nekada zvao “Dâru’l-funûn” završile mnogobrojne poznate ličnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona.

Istanbulski Tehnički Univerzitet (ITU)

Istanbulski Tehnički Univerzitet po svojoj karakteristici spada među najstarije tehničke univerzitete na svijetu. U univerzitetski kompleks spada 13 fakulteta sa 39 odjeljenja te 6 instituta. On zauzima mjesto u  turskoj akademskoj zajednici kao od jedan od univerziteta koji ima vodeću riječ po pitanju nauke i naučnog istraživanja .

Više od 7000 djela neprocjenjive vrijednosti koja se nalaze u Mustafa Inan biblioteci na ITU Šišli kampusu osigurana su za sljedeće generacije tako što ih se pohranjuje u odjeljenjima sa posebnom klimatizacijom. Organizacija za akreditaciju inžinjerske nastave Sjedinjenih Američkih Država dodijelila je status ekvivalentnosti ITU-ovom inžinjerskom programu koji  obuhvata 24 struke.

ITU je prvi univerzitet u Turskoj koji je uspostavio vlastitu televizijsku produkciju, to je univerzitet na kome su se prvo u Turskoj koristili kompjuteri i odakle je poslat prvi satelit u svemir. Fondacija (vakuf) Istanbulskog Tehničkog Univerziteta jedna je od najjačih fondacija u Turskoj koja ulaže u obrazovanje i naučno-istraživački rad. Pored toga što omogućuje studentima razne vrste stipendija kao što su mjesečni prihod, knjige, kuponi za menzu i sl., ova fondacija izdvaja velika sredstva  za finansiranje načno-istraživačkog rada u svim naučnim disciplinama.

Univerzitet Mimar Sinan

Univerzitet za lijepe umjetnosti je najstarija turska umjetnička i arhitektonska visoka škola. Dobila je ime po slavnom turskom graditelju Mimaru Sinanu. Godine 1928. godine je otvorena Akademija lijepih umjetnosti, ujedno postajući prva visokoškolska ustanova u Turskoj koja je nazvana akademijom.
Univerzitet lijepih umjetnosti Mimar Sinan nudi mogućnosti obrazovanja i istraživanja u svojih tri fakulteta, dva instituta, jedan državni konzervatorij, jednu visoku stručnu školu, 10 istraživačkih i specijalističkih centara te jednim informatičkim odjeljenjem.

Univerzitet lijepih umjetnosti Mimar Sinan, za kojeg se može reći da je star 125 jer je nastavak ranije akadmije i visoke škole (osnovane 1888. godine), čuvajući svoj savremeni i jedinstveni izgled doprinosi razvoju umjetnosti, dizajna, i nauke, kako u Turskoj, tako i u svijetu.

Univerzitet je izgrađen na tri lokacije koje se nalaze u istanbulskim općinama Beyoglu, Bešiktaš i Šišli. Studenti koji žele da se obrazuju u oblasti društvenih nauka i umjetnosti najčešće se odlučuju za ovaj univerzitet.

Tehnički Univerzitet Yildiz

Tehnički univerzitet Yildiz smješten je na Bešiktašu u blizini posljednjeg osmanlijskog dvorca poznatog kao “Yıldız Sarayı”. On nudi obrazovanje i usavršavanje za 25.000 studenata na svojih 10 fakulteta, dva instituta, tri visoke škole i višoj školi stranih jezika.

U tehnoparku koji se nalazi u Davutpaša kampusu ovog univerziteta smještene su kancelarije i istraživačke jedinice 65 firmi. Tehnopark je lokacija koja predstavlja most između naučnog i poslovnog svijeta, tako što svoje istraživačka odjeljenja ispunjava akademskim kadrom. Radeći u Tehnoparku nepuno radno vrijeme, studenti imaju priliku da se pripremaju za poslovni život.
Hidraulična laboratorija zamišljena za izvođenje eksperimenata, pak nosi osobine prve i jedine hidraulične laboratorije u Turskoj. Ono što privlači pažnju studenata je da mogu vježbati biciklističke ture i vožnju unutar kampusa Davutpaša.

Bogazici Univerzitet

Bogaziči (Bosfor) univerzitet jedan od univerziteta sa najvišim stepenom kvalitet obrazovanja koji uživaju najveći ugled u Turskoj. Za studente koji su se kvalifikovali među prvih 1000 na rang listi najuspješnijih na prijemnim ispitima najčešće se odlučuju za Bogaziči Univerzitet. Ovaj univerzitet je zauzeo svoje mjesto među svjetskim univerzitetima zahvaljući kvalitetnoj nastavi, kako na područjima društvenih nauka, tako i na područjima umjetnosti i inženjerstva. Bogaziči Univerzitet je jedna od institucija koje nudi najbolju nastavu na engleskom jeziku u Republici Turskoj.

Biblioteka Aptullah Kuran na Bogaziči Univerzitetu je univerzitetska bibilioteka u koju je najviše uloženo i koja se najbrže razvija. Ova biblioteka je uključena u gotovo sve svjetske naučne programe, a posjeduje i rijetke rukopisne zbirke čija starost seže do 16. vijeka.

Univerzitetska izdavačka kuća Bogaziči je prva univerzitetska izdavačka kuća na engleskom jeziku u Turskoj i uživa ugled institucije od svjetskog kulturnog značaja.

Bogaziči Univerzitet obezbjeđuje materijalnu podršku studentima kojima je to potrebno, u vidu različitih stipendija kao što su nagradne stipendije, stipendije za nabavku knjiga, kuponi za menzu i sl. Treba istaći da se ovaj univerzitet nalazi na jednoj od najljepši lokacija u gradu, na samom Bosforu koji očarava svojom ljepotom.

Univerzitet Marmara

Univerzitet Marmara sa svojom 130 godina dugom prošlošću i preko 70.000 studenata spada među najnaprednije obrazovne ustanove u Turskoj. Marmara Univerzitet je jedan od višejezičnih univerziteta u Turskoj, na kojem se izvodi nastava na turskom, engleskom, francuskom, njemačkom i arapskom jeziku.

U svim univerzitetskim jedinicama studentima su omogućeni podnevni i večernji obroci koji imaju simobličnu cijenu od 1 tursku liru.

Samo studentice mogu boraviti u studentskim domovima smještenim u sklopu univerzitetskog kampusa.

Državni univerziteti u Ankari

Univerzitet Ankara

Univerzitet Ankara prvi univerzitet u Turskoj osnovan nakon proglašenja Republike. Univerzitet se aktivnostima počeo kao Pravni fakultet, 1925. godine. Danas na univezitetu postoji 14 fakulteta, tri visoke škole i devet stručnih viših škola.

U 13 institucionalnih objekata ovog univerziteta nudi se program postdiplomskih studija. Postoji i 36 prvostepenih programa, te 99 programa koji se završavaju sa diplomom dodiplomskih studija. Univerzitet Ankara ima preko 45.000 studenata. Služba za strane studente u univerzitetskom kompleksu pruža usluge i savjete svim stranim studentima od prve godine upisa do diplome, a u vezi sa administrativnim i akademskim pitanjima. Organizuju se razni društveni događaji, ekskurzije i kulturno umjetnički sadržaji za poboljšanje kvaliteta univerzitetskog života.

Depo rabljene odjeće koji djeluje u okviru univerziteta već 20 godina spada u mjesta uzajamne pomoći gdje će studenti sa takvim potrebama naći rješenje za promjenu svoje garderobe. Studenti mogu besplatno preuzeti po jedan komad od svake stvari koja im je potrebna.  Univerzitet posjeduje i jednu zgradu. Dom Univerziteta Ankara je društveni klub gdje se susreću studenti i profesori.

Univerzitet Gazi

Temelji Gazi Univerziteta postavljeni su 1926 na želju osnivača Republike Turske Mustafe Kemala Atatürka. Institucija osnovana sa ciljem obrazovanja prosvjetnih radnika, prerasla je u Univerzitet Gazi 1982. godine. Univerzitet sa svojih 77.000 studenata iza sebe je ostavio 86 godina postojanja, a danas nastavlja sa pružanjem akademskih usluga i radova.

Univerzitet Gazi je smješten u samom centru Ankare. Na univerzitetu se, pored akademskog uspjeha, insistira se i na društvenom životu studenata i osoblja, pružanjem usluga u sportsko-rekreativnim centrima, poput poluolimpijskih plivačkih bazena, teniskog igrališta,  igrališta za odbojku i košarku.

Po kvalitetu obrazovanja Gazi Univerzitet spada među prvih pet u Turskoj. Postoji mogućnost stanovanja u obližnjim državnim i privatnim studentskim domovima. Studentski dom ovog univerziteta obezbjeđuje studentima jednu jako toplu i ugodnu kućnu atmosferu.

Univerzitet ima 21 fakultet, četiri visoke škole, jedan državni konzervatorij za tursku tradicionalnu muziku, 11 visokih stručnih škola, 48 istraživačkih centara i sedam instituta.

Na ovom se univerzitetu obrazuje više od 1500 studenata stranog porijekla iz zemalja Balkana, centralnoazijskih turkofonskih republika, Kavkaza, Evrope, Srednjeg istoka, Afrike, Amerike, i Dalekog istoka. S toga je Univerzitet Gazi obrazovna institucija koju pohađa najveći broj stranih studenata.

Tehnički Univerzitet Orta Dogu

Nastava na ovom univerzitetu je počela 15. novembra 1956. godine pod imenom “Tehnološki institut Orta Dogu” s ciljem usavršavanja stručnjaka na područjima prirodnih i društvenih nauka kako bi se unaprijedio proces uspona i razvoja Turske, a i zemalja Bliskog istoka.

Danas se na Univerzitetu Orta Dogu nalazi pet fakulteta na kojima se nudi 40 programa diplomskih studija. Orta Dogu Univerzitet je jedan od međunarodno najpriznatijih turskih univerziteta, na kojem se obrazuje više od 23.000 studenata. Nastavni jezik na ovom univerzitetu je engleski. Visoka škola za strane jezike organizuje nastavu engleskog jezika za studente na pripremama-godine jezičkog usavršavanja.

Organizacija Quacquarelli Symonds (QS) objavila je rezultate svoga rangiranja univerziteta u svijetu za 2013. godinu prema njihovim naučnim i obrazovnim sektorima – građevina, pedagogija, elektrotehnika, statistika, avio-mašinstvo, ekonomija, ekonometrija, hemijsko inžinjerstvo i matematika. Pomenuti odsjeci na ovom univerzitetu rangirani su među prvih dvije stotine na svijetu.

Univerzitet Orta Dogu je zavidno uspješan univerzitet u konstrukciji tehničkih instrumenata. Manifestacija Dani robota koja se ove godine tradicionalno organizuje po deseti put pruža mogućnost da se u jednom trenutku vidi na stotine robota koji obavljaju razne aktivnosti.

Univerzitet Orta Dogu stalno unosi novine. Primjenom sistema za “momentanu povratnu informaciju” koji je univerzitet uveo, studenti u učionicama odgovaraju putem kratkih poruka na pitanja koja su profesori pripremili i na taj način se omogućava aktivno učešće svih studenata u nastavi. Odgovori se prikazuju na ekranima u učionici, a pri tom se u tajnosti drži identitet osobe koja je poslala odgovore.

Kao i u slučaju Univerziteta Bogaziči, kandidatima koji žele da studiraju na ovom univerzitetu, posebno onima koji se prijavljuju na program “Stipendije Turske”, napominjemo da je i na ovom univerzitetu jedan od glavnih uslova studiranja na svim nivoima pismeni dokaz o znaju engleskog jezika (TOEFL, IELTS) i poeni iz testiranja opšteg znanja (SAT, GRE). Univerzitet Orta Dogu takođe nudi testiranje engleskog jezika koje se održava u januaru, junu i augustu

Univerzitet Hacettepe

Univerzitet Hacettepe, osnovan 1967 godine, Nastava se izvodi na turskom, engleskom, francuskom i njemačkom jeziku. U sklopu univerzitetskog kompleksa nalazi se 14 fakulteta, 14 instituta, dvije visoke škole, 1 konzervatorij, 6 stručnih viših škola, 45 istraživačkih centara i centara za specijalizaciju. Broj studenata na ovom univerzitetu prelazi 36.000.

Akademski kadar Hacettepe Univerzitetu broji 3495 uposlenika koji pružaju usluge u nauci i obrazovanju prema svjetskim standardima.

Univerzitet sa pet kampusa posebno je jako uznapredovao na području medicine.

Yildirim Beyazit Univerzitet

Ovaj univerzitet je dobio ime po četvrtom osmanskom vladaru sultanu Bejazitu.

Yildirim Bejazit Univerzitet je sa izvođenjem nastave počeo u 2011. godini, a u njegovih pt kampusa smješteno je sedam fakulteta, jedna visoka škola, četiri instituta i jedan konzervatorij. U univerzitetskim kompleksima nalazi se Pravni fakultet, Fakultet za  menadžment, Fakultet islamskih nauka, Fakultet inžinjerstva i prirodoznanstva, Fakultet za zdravstvo, Fakultet političkih nauka, Medicinski fakultet; Institut prirodnih nauka, Institut za zdravstvo, Institut društvenih nauka, Institut za međunarodne odnose, Institut za strateška istraživanja, Državni konzervatorij za tursku muziku, Visoka škola stranih jezika.

Na odjeljenjima za medicinu i inženjerstvo ovog univerziteta nastavni jezik u potpunosti je engleski.
Akademski kadar Yildirim Bejazit Univerziteta sastoji se od iskusnih mladih i dinamičnih ljudi od kojih je većina svoje diplomske i/ili post-diplomske studije završila na najprednijim univerzitetima u SAD-u, Evropi i Turskoj.

Državni univerziteti u Izmiru

Univerzitet Ege

Univerzitet Ege: je univerzitet sa kampusom u kome za sva pitanja i probleme postoji riješenje. Univerzitet je otvoren prije 57 godina i ima više od 50.000 studenata. Posjeduje studentske domove, veliki broj raznolikih sportskih terena i dvorana, banaka, pošta, tržnih centara, kafića, restorana.

Na univerzitetu se nalaze: stomatološki, farmakološki, filozofski, pedagoški, prirodno-matematički, zdravstevni, ekonomski, upravni, menadžment, inženjerstvo, okeanografski, medicinski i poljoprivredni fakulteti. Pored toga, ima osam instituta, šest visokih škola i osam stručnih viših škola.

Ovaj univerzitet na kome se nastava drži više od polovine vijeka obezbjeđuje se živopisan društveni život kroz ponudu i djelovanje 66 studentskih društava.

Uz kampus Univerziteta Ege nalaze se državni studentski domovi za djevojke i mladiće. 6000 studenata tog univerziteta ima mogućnost stanovanja u studentskim domovima. Studentski dom, pod imenom “Studentsko selo”,  čiji je kapacitet 1500 kreveta i koji se nalazi unutar granica samog kampusa, nudi studentima mogućnosti stanovanja u kampusu.

Univerzitet Dokuz Eylul

Univerzitet Dokuz Eylul je sa radom počeo prije 30 godina. Univerzitet nastavlja da doprinosi razvoju obrazovanja u Turskoj, sa svojim fakultetima (filozofski, pomorski, prirodno-matematički, pedagoški, lijepe umjetnosti, zdravstvo, pravo, ekonomija, upravne nauke, teologija, menadžment, arhitektura, inžinjerstvo, medicina), institutima i visokim školama.

Univerzitet ima više od 60.000 studenata. Ima dva mješovita studentska doma i jedan studentski dom za studentice.

Prijava Univerziteta Dokuz Eylul  Vijeću Evrope za sticanje prava na. „Dodatnu oznaku na diplomi“ je odobrena, pa je tako univerzitet stekao pravo na međunarodno korištenje „Dodatne oznake na diplomi“.
Dodatna potvrda na diplomi je jedan formular dizajniran da bi se pružile informacije u obliku koji je u Evropi  u sektoru visokog obrazovanja svakome razumljiv i koji je zajednički za sve što se tiče diploma i akadamskih stepena. To je dodatni dokument koji je pridodat studentskim diplomama. Dodatak diplomi olakšava međunardonu akademsku i stručnu nostrifikaciju diploma od strane raznih ustanova i organizacija.

Svim studentima koji su diplomirali na Univerzitetu Dokuz Eylul dodatna potvrda na diplomi se izdaje besplatno, a sastavljena je na jednom od jezika koji su u opštoj upotrebi u Evropi (engleski, njemački).

Visoki tehnološki institut u Izmiru

Visoki tehnološki institut u Izmiru je osnovan 1992. godine sa ciljem rada na obrazovanju, usavršavanju i istraživanjima na tehnološkim poljima. Nastavni jezik na institutu je engleski. On je jedan od dva primjera u Turskoj prihvatanja modela visokog tehnološkog instituta kao najnaprednije vrste tehničkog univerziteta na svijetu.

Na institutu postoje mogućnosti obrazovnog i istraživačkog rada u 10 dodiplomskih, 25 postdiplomskih i 12 doktorskih programa.

Cilja je usavršavanje studenata kao istraživača, kreativnih osoba, poslovnih poduzetnika, uspješnih u grupnom radu, te kao pojedinaca koji će primjenjivati vlastite tehnologije i metode u istraživačkim projektima.

Unutar “Odjela za tehnološki napredak” pri Univerzitetu djeluje oko 60 firmi. Studenti se mogu uključiti u istraživanja u tim firmama i mogu stažirati u njihovim postrojenjima.

Katip Čelebi Univerzitet Izmir

Katip Čelebi Univerzitet u Izmiru osnovan je 2010. godine i četvrti je univerzitet u Izmiru. Univerzitet se sastoji od Stomatološkog fakulteta, Fakulteta za farmaciju, Fakulteta za brodogradnju i pomorstvo, Fakulteta ekonmskih i upravnih nauka, Fakulteta islamskih nauka, Fakulteta za građevinu i arhitekturu, Šumarskog fakulteta, Fakulteta za zdravstvo, Fakulteta društvenih i prirodnih nauka, Fakulteta za okeanografiju i hidrologiju, Medicinskog fakulteta, Fakulteta za turizam, Instituta prirodnih nauka, Instituta za zdravstvo, Instituta društvenih nauka, Visoke škole stranih jezika i Stručne visoke medicinske škole.
Univerzitet je dobio svoje ime po osmanskom učenjaku iz 17. vijeka Katipu Čelebiju.

Trtbosanski

Check Also

Novosti iz Acibadema

Zdravlje kičme i nove terapije u liječenju skolioze Kičma je centralni potporni dio sistema leđne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.